Home >Documents >Na dovolenou

Na dovolenou

Date post:04-Jan-2016
Category:
View:29 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Na dovolenou. Pár slov úvodem. Od roku 1989 zažilo cestování Čechoslováků skutečnou revoluci. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Na dovolenou

 • Pr slov vodemOd roku 1989 zailo cestovn echoslovk skutenou revoluci.Pokud byste chtli v tto dob odcestovat, bez vtch problm jste mohli jet do zem socialistickho bloku, ale obtnji do tzv. zpadnch zem, jako napklad do Nmeck spolkov republiky, Francie, panlska, Ameriky apod.

 • Cestovn kanceleedok (dodnes)SporturistCKMRekreaAutoturist

 • Jak se dostat do zpadnch zem?Do tchto zem bylo nutno zadat o vjezdn doloku, kter vyadovala vysvtlen, kam, a za jakm elem chceme jet. Pot se dalo o devizov pslib, na zklad kterho bylo mono smnit penze do zahrani(jednalo se o tzv. valuty). Poet povolench valut individuln uroval stt.

 • Dovolen na vmnuJezdit se dalo tak na vmnu, to znamen, e esk podnik si s nmeckm vymnil pobyty.Take ei jeli do Nmecka a Nmci do ech.

 • Socialistick zahraniMezi socialistick zahrani patily stty, kter spadaly pod komunismus nap. Bulharsko, Rumunsko, Maarsko nebo Rusko a NDR.Povolen k cestovn do takovch stt bylo pomrn snadn. Nepoteboval se devizov pslib, protoe eskoslovensk mna byla voln smniteln.

 • Jak to bylo s Jugoslvi?Do Jugoslvie se cestovalo od roku 1962 do roku 1972, pot se vak jugoslvsk reim piklonil k Zpadu a cesty eskch turist byly velmi omezeny.Po roce 1972 se pro cestu do Jugoslvie musel obstarat tzv. ed pasNkte lid se z Judoslvie plavili pes moe do Itlie (do zpadnho sektoru).

 • Tuzemsk dovolenNeboli domc dovolen hradilo ze ROH. Nap.: Dovolen stla na tden s plnou penz 600 korun a z toho ROH hradilo 500 korun. Byly to vbrov rekreace ROH vybralo kdo se jich zastn.Nap.: Jezdilo se do Krkono.

 • Kdo neme cestovat?Cestovn do zpadnho sektoru nebylo povoleno pro zamstnance ministerstva vnitra nebo pslunky policie, aby nevyneli informace. Cestovat tak nesmli lid, kte se stavli proti reimu.

 • ROHROH, neboli Revolun Odborov hnut, kter chrnilo zjmy pracujcch v dob totality.lensk poplatek inil 2 koruny msn.lenstv mlo nkolik vhod:Drky na MD(Mezinrodn den en)Tbory pro dtiVnon kolekce pro dtiBesdky, prvody, oslavy apod.Dvali zadarmo bytyHradilo ze tuzemsk dovolen.Zajiovalo podnikov chaty (kdo, kdy tam pojede) Dtsk pionrsk tbory hradilo. Vybralo kdo me jet do zpadnho sektoru.

 • Moje babika pracovala ve vboru ROH a spolurozhodovala o tom, kdo me jet do zahrani a kdo ne.Mj ddeek opravoval psac stroje na Ministerstvu vnitra a proto nemohl jet do Jugoslvie, aby nevyzradil informace. Ani babika mu nebyla schopna zadit, aby mohl jet, a tak jezdila se syny sama.

 • Zdroj:Materily byly dodny od vtiny spoluk, avak ne vechny jsme mohly pout. Pouit materil zaslal/a:Jakub NejepsaMartin PinkasLucie HlavsovKristna BrdkovDavid VeselA jeden neznm

 • Zdroje z internetuObasn jsme erpaly z webovch strnek www.wikipedia.czDle pak na odkazu http://www.mesec.cz/clanky/cestovani-do-minulosti/ mete najt njak zajmavosti Obrzky jsme zskvaly hlavn na strnce www.google.com

 • Dkujeme za pozornost!Kristna BrdkovLucie Hlavsov

Embed Size (px)
Recommended