Home >Education >Pou¾­vme on-line katalog knihovny

Pou¾­vme on-line katalog knihovny

Date post:04-Jun-2015
Category:
View:489 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1. Webov prezentace knihovny www.mkmistek.cz Vm pin:
  • Informace o knihovn
 • Provozn dobu
 • Adresy, telefonn sla, kontakty
 • Pehled poskytovanch slueb
 • Vyhledvn dokument v on-line katalogu
 • Monost rezervace dokument pmo v on-line katalogu
 • On-line informacea kontrolu Vaeho uivatelskho tu
 • Knihovn d a cenk slueb
 • Regionln funkce, pehled knihoven
 • Diskusn frum
 • Kalend akc podanch v knihovn
 • Ankety

2. www.mkmistek.cz 3. on-line katalog V on-line katalogu knihovny zjistte informace o dokumentech. Jestli vbec v na knihovn jsou, ve kter poboce a oddlen se nachzej, zda jsou k dispozici nebo jsou vypjeny. Mete si sami vypjen dokument zarezervovat.Pod odkazemSeznamy a novinkynaleznete prv zpracovan dokumenty, kter budou v nejbli dob pjovny. 4. Informace o dokumentu 5. Rezervace vypjenho dokumentu Dokument, kter je momentln vypjen, si mete jednoduchm zpsobem zarezervovat. Do rezervanho formule vlote slo Va prkazky a PIN (V datum narozen ve tvaru nap. 661009pro datum narozen 9.10.1966). Jakmile se tento dokument do knihovny vrt, n systm jej piad k Va rezervaci, zaleme Vm upozornn o rezervaci bu psemn, formou SMS nebo e-mailem zle na Vs, kterou slubu si zvolte a mete si pro rezervovan dokument pijt. 6. Vae tensk konto Stv se Vm, e jste si vypjili vce dokument z vce knihoven a nevte, kter dokument kam vrtit a za jak dlouho?Pokud vyuijete monosti nahldnout do Vaeho tu pes nae www strnky, velmi rychle a jednodue zjistte stav Vaich vpjek ve vech oddlench knihovny. Po zadn sla Vaeho prkazu a PIN se Vm oteve Vae tensk konto. 7. Vae tensk konto Po zadn Vaich pihlaovacch daj vidte vechny Vae vpjky, proveden rezervace, platby apod.U kadho dokumentu je uveden datum vrcen dokumentu. 8. Diskusn frum Komunikujte s knihovnou v naem diskusnm fru. Tmata vybrejte sami, rdi na vechny Vae dotazy odpovme.

Embed Size (px)
Recommended