+ All Categories
Home > Health & Medicine > Project proposal Nemocnice pro medvidky

Project proposal Nemocnice pro medvidky

Date post: 20-Dec-2014
Category:
Upload: vpeasist
View: 3,510 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
 
14
Motto: Často se bojíme toho, čemu nerozumíme Project Proposal N e m o c n i c e p r o m e d v I d k y
Transcript
Page 1: Project proposal Nemocnice pro medvidky

Motto:

Často se bojíme toho, čemu nerozumíme

Project Proposal

Ne

mocni

ce pro medvIdky

Page 2: Project proposal Nemocnice pro medvidky

Bojíte se pouhé návštěvy lékaře nebo zubaře?To jste asi nikdy nenavštívili Nemocnici pro medvídky!

Obsah:

IFMSA Česká republikaO projektu Nemocnice pro medvídkyČísla za poslední rokRozpočetCo můžeme nabídnout partnerůmCíle pro rok 2013Napsali o násSpolupráceKontakty

Page 3: Project proposal Nemocnice pro medvidky

International Federation of Medical Students Associations

IFMSA Česká republika

(Mezinárodní federace asociací studentů medicíny)

IFMSA je nezávislá apolitická instituce zastřešující 108 členskýchorganizací více než 1,2 miliónem studentů lékařství ze 101 zemí světa.IFMSA byla založená v roce 1951 v Kodani s cílem prohloubení mezinárodní spolupráce mezi studenty medicíny po celém světě.

V současné chvíli je největší a nejstarší nezávislou organizací studentůmedicíny na světě. Oficiálně je uznávaná Organizaci spojených národů(OSN) a Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) jako mezinárodnífórum studentů medicíny.

Hlavním poslání IFMSA je zprostředkovat co nejširší skupině studentů lékařství zahraniční výzkumné a klinické stáže, které jim umožní poznatna vlastní kůži způsob poskytování zdravotní péče v různých zemích světa s rozdílnou vyspělostí. Studenti dostanou příležitost obejvit sociálně-kulturnírozdíly a zároveň načerpat nové zkušenosti pro své budoucí povolání.

Page 4: Project proposal Nemocnice pro medvidky

IFMSA působí v České republice na všech 8 lékařských fakultách, tj. tři lékařské fakulty v Praze a dále pak Brno, Hradec Králové, Plzeň,Olomouc a Ostrava. V současné době má organizace více než 500 aktivních členů.

Projekty IFMSA CZ Nemocnice pro medvídkyPro životSvětový den diabetuSvětový den AIDSSvětový den zdravíMediCaféSmoke Free PartyMedické půlení

IFMSA CZ

Page 5: Project proposal Nemocnice pro medvidky

Nemocnice pro medvídky

Nemocnice pro medvídky běží v ČR už dlouhou řádku let. Představen bylEgypťany (EMSA) a velmi rychle se rozběhl do celé Evropy a posléze i do celého světa. Cílem tohoto projektu je pomoci dětem (3-6 let) zbavit se strachu z „bílých plášťů”.

Vše probíhá formou hry, což je přirozená forma učení a navíc si to (nejen)děti užijí. Děti si s sebou do školky (či na jiné místo konání projektu) přinesou svého oblíbeného medvídka, pro kterého vymyslí nějakou nemoc. Tím se dostávají do role rodiče pacienta a mohou tak beze strachu přihlížet základním vyšetřením, která jsou na medvídkovi prováděna. Spolu s tím také přijímají určitou zodpovědnost, čímž si uvědomí nutnost návštěvy lékaře nebo nemocnice. Mohou si tak snáz uvědomit, že cílem lékaře není ubližovat, ale naopak pomoci. Projekt je určen pro děti předškolního věku, které navštěvujeme ve školce. Ideální stav je, pokud je pět dětí na jednoho „lékaře pro medvídky“ (medika).

Page 6: Project proposal Nemocnice pro medvidky

• V roce 2011 jsme navštívili více než 90 školek po celé ČR, což je přibližně 2300 dětí

• Čísla za rok 2012 nejsou ještě sečtena, ale již teď víme, že budou

podstatně vyšší

• Jenom na pobočce 1. lékařské fakulty UK jsme do října 2012 navštívili více než 1 000 dětí

• Máme přes 250 aktivně pracujících studentů medicíny

• Navštěvujeme české i anglicky mluvící školky

• Spoluorganizujeme akce pro děti

Čísla za poslední rok

Page 7: Project proposal Nemocnice pro medvidky

• Lidská práce: 0 Kč

Náklady na lidskou práci jsou skutečně nulové. Všichni organizatoři projektů včetně členů výkonní rady, národních koordinátorů, marketingovýchpracovníků, jsou dobrovolníci, kteří se podílejí na projektu pro to nejdůležitejší a to je dětský úsměv.

• Zdravotnický materiál: 200-300 kč na jednu třídu

Při každé návštevě školky se spotřebuje značné množství zdravotnickéhomateriálu. Děti se díky možnosti obvázat a ošetřit svého medvídkaosvobodí od strachu z přítomnosti medika ve školce.

• Tiskové materiály pro děti: 300 Kč na třídu

• Recepty, letáčky, diplomy pro třídy, nálepky

Rozpočet

Page 8: Project proposal Nemocnice pro medvidky

• Lidská práce: 0 Kč

Náklady na lidskou práci jsou skutečně nulové. Všichni organizatoři projektů včetně členů výkonní rady, národních koordinátorů, marketingovýchpracovníků, jsou dobrovolníci, kteří se podílejí na projektu pro to nejdůležitejší a to je dětský úsměv.

• Zdravotnický materiál: 200-300 kč na jednu třídu

Při každé návštevě školky se spotřebuje značné množství zdravotnickéhomateriálu. Děti se díky možnosti obvázat a ošetřit svého medvídkaosvobodí od strachu z přítomnosti medika ve školce.

• Tiskové materiály pro děti: 300 Kč na třídu

• Recepty, letáčky, diplomy pro třídy, nálepky

Roční materiální náročnost projektu:

• 8 velkých plyšových medvědů• 40 sad dětských lekářských kufříků• 50 plášťů pro mediky• 8 hokejových batohu pro transport vybavení• 8 bannerů• Informační knížka pro každé dítě (product placement)

Page 9: Project proposal Nemocnice pro medvidky

• Propagace partnera na všech materiálech projektu (plakáty, webové stránky, články na internetu, v novinách)

• Hlavičkové papíry, recepty, maily apod.

• Propagaci firmy prostřednictvím mediálních partnerů (rozhlas, tisk, televize)

• Uvedení sponzorů na akcích IFMSA CZ

• Uspořádání společné akce se sponzorem

• Přímou účast na akcích IFMSA CZ

Co můžeme nabídnout partnerům projektu

Page 10: Project proposal Nemocnice pro medvidky

Cíle pro rok 2013

• Rozšířit projekt plošně po celé České republice

• Najít nové partnery a spolu s nimi osvěžit projekt novými prvky • Navštívit přes 8 000 dětí • Vytvořit zpětnou vazbu směrem k rodičům

• Vytvořit interaktivní a informační příručku pro děti a rodiče

• Propojit projekt Nemocnice pro medvídky s našim projektem Světový den zdraví a šířit osvětu po celé České republice

•Medializace projektu

Page 11: Project proposal Nemocnice pro medvidky

Napsali o nás

MŠ Náměstí Svornosti 8, BrnoDobrý den,děkuji za Nemocnici pro medvídky, kterou Vaše medičky přivezly do MŠ Nám.Svornosti.Studentky byly dobře připravené, empatické, hbitě reagovaly na jednání a požadavky dětí. Akce byla velkým přínosem pro rozvoj poznání dětí. Nemocnicí byly děti nadšené, líbila se i všem učitelkám.Zvlášť děkuji slečně Martině, která vše včas, vzorně a obětavě organizovala.

Těším se na další spolupráci. Anna Meissnerová

Page 12: Project proposal Nemocnice pro medvidky

• Lidská práce: 0 Kč

Náklady na lidskou práci jsou skutečně nulové. Všichni organizatoři projektů včetně členů výkonní rady, národních koordinátorů, marketingovýchpracovníků, jsou dobrovolníci, kteří se podílejí na projektu pro to nejdůležitejší a to je dětský úsměv.

• Zdravotnický materiál: 200-300 kč na jednu třídu

Při každé návštevě školky se spotřebuje značné množství zdravotnickéhomateriálu. Děti se díky možnosti obvázat a ošetřit svého medvídkaosvobodí od strachu z přítomnosti medika ve školce.

• Tiskové materiály pro děti: 300 Kč na třídu

• Recepty, letáčky, diplomy pro třídy, nálepky

MŠ Paletka, Praha 13; 18.4.2012

Dne 18.dubna 2012 byl v naší MŠ realizován projekt studentů medicíny „Nemocnice pro medvídky“.Tento projekt měl u učitelek MŠ a hlavně u dětí velký úspěch. Děti se nejen těšily na tuto „hru“, ale ještě dlouho jejich dojmy doznívaly v kresbě, ve hře s kamarády, v rozhovorech.Forma hry „Nemocnice pro medvídky“ byla zábavná, upoutala pozornost dětí a byla poučná. Nenašlo se žádné dítě, které by se bálo bílého lékařského pláště.Přínos projektu pro děti:• Poznávání vlastního těla• Seznámení s jednoduchými medicínskými pomůckami• Nutnost ochrany vlastního zdraví• Péče o zoubky• Důvěra v lékaře, který pomáhá• Rozvíjení citového vztahu k nemocnému

Page 13: Project proposal Nemocnice pro medvidky

• Lidská práce: 0 Kč

Náklady na lidskou práci jsou skutečně nulové. Všichni organizatoři projektů včetně členů výkonní rady, národních koordinátorů, marketingovýchpracovníků, jsou dobrovolníci, kteří se podílejí na projektu pro to nejdůležitejší a to je dětský úsměv.

• Zdravotnický materiál: 200-300 kč na jednu třídu

Při každé návštevě školky se spotřebuje značné množství zdravotnickéhomateriálu. Děti se díky možnosti obvázat a ošetřit svého medvídkaosvobodí od strachu z přítomnosti medika ve školce.

• Tiskové materiály pro děti: 300 Kč na třídu

• Recepty, letáčky, diplomy pro třídy, nálepky

Projekt „Nemocnice pro medvídky“ byl natáčen a následně promítán v Aktualitách MČ Praha 13. Naše MŠ jej bude dále doporučovat ostatnímMŠ v regionu a ráda uvítá i opakování akce v následujících letech.Dojmy a zážitky z akce se rozhodla paní učitelka publikovat i v odbornémčasopise pro učitelky MŠ.Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli a přejeme hodně úspěchů ve studiu a v záslužné činnosti při spolupráci s mateřskými školami a dětmi.Těšíme se na další spolupráci,

Bc. Alena Černohorská, ředitelka.

Page 14: Project proposal Nemocnice pro medvidky

• Propagace partnera na všech materiálech projektu (plakáty, webové stránky, články na internetu, v novinách)

• Hlavičkové papíry, recepty, maily apod.

• Propagaci firmy prostřednictvím mediálních partnerů (rozhlas, tisk, televize)

• Uvedení sponzorů na akcích IFMSA CZ

• Uspořádání společné akce se sponzorem

• Přímou účast na akcích IFMSA CZ

Spolupráce

Spolupráce s IFMSA každoročně přispívá ke zlepšení místního a světovéhozdraví. IFMSA Česká republika je neziskovou organizací, a proto je v rámcisvých aktivít závislá na externích finančních i materiálních zdrojích. Právědíky podpoře ze strany fakult a vládních i nevládních subjektů jsme schopni naši činnost financovat.

Potřeba spolupráce s partnery a sponzory je pro IFMSA jednou z priorit, díky níž může IFMSA pokračovat a rozširovat portfolio svých aktivít.


Recommended