Home >Education >Sm za sebe ve sv›t› komerce aneb jak se prosadit a nesplit

Sm za sebe ve sv›t› komerce aneb jak se prosadit a nesplit

Date post:05-Dec-2014
Category:
View:1,581 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
Svět komerce, klientů a agentur není pro praxí neostřílené studenty, co se chtějí prosadit nebo jen sem tam něco prodat, moc pěkné místo. Začátky nejsou jednoduché, člověk ztratí spoustu ideálů a dříve nebo později se vždy najde někdo, kdo se s ním pokusí vy... no, víte co. Přitom aby se podařilo přejít začátky a neztratit zápal, stačí mít základní informace a dodržovat pár jednoduchých pravidel. Přednáška pro studenty UTB ve Zlíně konaná 28. 4. 2011.
Transcript:
 • 1. SM ZA SEBEVE SVTKOMERCEANEBJAK SE PROSADITA NESPLIT...Jakub Krm / www.jakubkrcmar.cz
 • 2. 0/PEDSTAVEN
 • 3. JK* 05/1989ivotn cl:Bt nezamstnan
 • 4. 1997 (8) Vymren Intel Pentium 386 2000 (11) Z vesnice do msta ok 2001 (11) Internet! 2003 (14) Moje prvn webovky z wordu 2004 (14) Pijat na nhodnou stedn 2004 (15) HTML, CSS & PHP maniak
 • 5. 1/2005 (15) Intenzivn objevovn Adobe Photoshopu
 • 6. 2005 (15) Zakldm svj vlastn weblog + prvn popleniny
 • 7. 2005 (15) Snaha o profesionalizaci aneb hrd Freelancer
 • 8. 2005 (15) Odbornou knihu dnes doke napsat kad blbec
 • 9. 5/2005 (16) Na sv narozeniny podepisuji smlouvu na knihu
 • 10. 6/2005 Konec koly, hur na prci!9/2005 Ji pouze grafika, prvn poptvky, snaha dospt11/2005 Weblog slav spch12/2005 Ji 124 zamek. hodin ve kole, odmtm nabdky2/2006 Zapomnl jsem na knihu dokonuji na pokraji sil4/2006 Prvn velk zahranin spch a klient
 • 11. 8/2006 (17) Autorem odborn knihy zatek horsk drhy
 • 12. 2007 (17) Prvn pednky na odbor. kolch a konferencch2007 (17) Redaktor asopisu FONT2007 (18) ivnostensk list a samostatnost!2009 (19) Grafika pracujcho ve Windows bych si nenajal2010 (20) Pesun do marketingovch komunikac (TOP 09)2011 (21) Dokonen studia a sthovn do Prahy...AKT. CL: Dokzat pracovat mobiln odkudkoliv ze svta
 • 13. 1/SM ZA SEBE
 • 14. Nae limity uruj pouze nae obavy
 • 15. CREATIVITY KILLERS#1Dobe se u, mj dobr znmky a najde dobr zamstnn.#2Titul je ve co potebuje.#3Nech tch blbost a radji se vnuj kole!#4Bu me bt zamstnan, nebo zaloit vlastn firmu. Teka.
 • 16. Na voln noze aneb freelance
 • 17. PRO JET SM ZA SEBE Dlm co m bav dky tomu to dlm nejlpe Kontrola sm sob pnem Buduju sv dobr jmno i svou znaku, nikoliv ciz Mezikrok pro rozjet neho vtho Svoboda rozhodovn, nezvislost a autonomie Flexibilita mohu mnit smr za jzdy, nic m nedr Relativn jednoduchost ono to opravdu nen tk! Finann vyhldky cca 2x a 4x vy pjem
 • 18. KDY NEJET SM ZA SEBE Potebuji jistotu pjm Nedoku nst riziko Chci se dobe uit, mt dobr znmky a nechat se zamstnat Pedstava sedt na pracovnm ad m neds
 • 19. KDY JE NA TO NEJLEP AS? Studium zzem koly, granty, soute, ste, ... Spoluci podpora, pomoc, motivace a spol. usil Domc zzem pomoc od ekonomicky aktivn rodiny Bez zvazk neteba myslet na zajitn partnera i dt Duevn sla co mn v mld nezabije, to m posl Kreativita umt se uvolnit a odvzat u bude t a t
 • 20. CO JE POTEBA Aktivn pstup tst odvnm peje Zpal dlm co m bav a dlm to, protoe m to bav Motivaci pozitivn i negativn (nemm na vbr) Znt sv siln strnky a stavt na nich Trplivost a pevn nervy 2 roky vydret, zkl. stabilita Pevn pravidla od sebeorganizace po jitn zakzek ivnostensk list (avak nen teba ihned) Daovho/etnho poradce
 • 21. Otzky?
 • 22. 2/SEBEPROPAGACE
 • 23. tst je kdy pprava potk monosti.
 • 24. JMNO VS. BRAND DOBR JMNO A POVST JE ZKLAD Kvalitativn vazba = Jmno + jdro podnikn Budovat jmno nebo znaku? Pezdvka/Pseudonym ne vdy pouiteln Znaka potebuje prvn ochranu proti spekulaci Vlastn jmno jist a neotesiteln asociace
 • 25. BUDOVN JMNA Budovat jmno = bt vidt. Perfektn portfolio prez. prac + psem. doporuen Kvalitn a zajmav produkt/sluba (jde to samo) Publikan innost weblog, lnky, asopisy, kniha... Potvrzovn odbornosti workshopy, pednky, akce lenstv v profesnch sdruench Vlastn chovn a odmna doporuen Nejlep reklama: osobn doporuen
 • 26. Otzky?
 • 27. 3/SVT KOMERCE
 • 28. REALITA Umleck vs. reln pstup Co mte vystudovno kvalitn firmu nezajm Podceovat se se nevyplc Na Handshake dohody radji zapomete Vyhrv ten, kdo se um lpe prodat Vyhrv ten, kdo m lep kontakty Ne se lovk otrk, dostane naprskno
 • 29. Mohu dlat co m bav, mt u toho volnou ruku a jet za to dostat zaplaceno?
 • 30. Hell Yeah!
 • 31. Otzky?
 • 32. 4/JITN ZAKZEK
 • 33. dn prce je lep ne nezaplacen prce
 • 34. HAHA! Zaplatme pot, a nm dlo pedte. Zaplatme hned jak dostaneme penze od klienta. Zaplatme pokud [jin neovlivniteln faktor]. Prosme o plron/ron splatnost na faktue. Udlme to bez papr. Uvidme dle toho, kterou prci si klient vybere. V pohod, pidme to k prci co bude pt! V ppad spchu ji pt prce bude za honor.
 • 35. REALITA Klient se vdy sna udlat to levn, bez papr, bez zlohy a bez zruk. Vm je nepjemn coby-kdyby situace eit a podloit, tak se tomu radji vyhnete a doufte v nejlep. Smlouvy nikdo nechce.
 • 36. NA CO MYSLET Mt zaplacen nklady ped zapoetm prac Monost pedbn kontroly va prce pro klienta Jasn stanoven een situace, kdy klient nebude chtt prci pevzt Background-check klienta (jmno, firma, internet...) Dt pozor, zda-li nejde o Spec!work Pravidla obchzet jedin, pokud potme s nejhorm
 • 37. MONOSTI JITN Ptelsk dohoda (aneb jak pijt o kamardy) Handshake (ani na to nemyslete) Smnka (soud, exekuce trv) Smlouva o dlo (soud trv) Zlohy
 • 38. ZLOHYNejsem ochoten sdlet tv podnikatelsk riziko. 0 % INFORMAC = 100 % ZLOHY (a naopak) Dkaz oboustrann dvry Nejlep zpsob jak poznat problematickho klienta Zlohov faktura (+ ppadn Smlouva o dlo) Minimum stanovit na pokryt nklad U vt zakzky rozsekat na milnky
 • 39. Jako projev oboustrann dvry bych Vsrd podal o 50% zlohu pedem nutnou pro kryt nklad a zapoet prac.
 • 40. SPEC!WORK Pro nedlat lb/nelb vbrov zen ani jin Spec!work Vbrov zen naoko vs. solidn Skicovn co to je a jak by to mlo fungovat?
 • 41. OBCHODN JEDNN 1. Kontakt (nutnost pesnho nabriefovn) 2. Pedbn komunikace (pipraven nabdka) 3. Obchodn jednn (strach nauknout/doeit finance = nejasn honor) 4. Dohodu jasn fixovat zpisem ze schzky se souhrnem bod, nejlpe psemnou objednvkou
 • 42. Otzky?
 • 43. 5/STANOVEN CENY
 • 44. Penze jsou prostedek, nikoliv cl.
 • 45. CO U MN PLATTE? Nklady (software, hardware, fonty, energie, ...) Mj zisk (tedy to co mi reln zbude) Mj as a pozornost M zkuenosti Mou pidanou hodnotu 100 % honore se tedy 100 % zisku Verdikt: znt svou hodinovou sazbu je zklad
 • 46. MONOSTI HONORE kolovka dan sazba za dan kol Hodinovka odmna za vnovan as prce Kombinovan kolovka s nslednou hodinovkou Provize % zisku z neho mitelnho (pecka) Barter nco za nco (super, ale a je na chleba) Osobn pnos reference,
Embed Size (px)
Recommended