Home >Documents >U¾ivatelsk p™­ruka - msmt.cz .U¾ivatelsk p™­ruka IS KP14+ Pokyny...

U¾ivatelsk p™­ruka - msmt.cz .U¾ivatelsk p™­ruka IS KP14+ Pokyny...

Date post:26-Jul-2018
Category:
View:217 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Uivatelsk pruka

  IS KP14+

  Pokyny pro vyplnn

  formule dosti o podporu

  Zjednoduen projekt

  Operan program

  Vzkum, vvoj a vzdlvn Programov obdob 2014 2020

 • 1

  Obsah

  Revize zmn .................................................................... Chyba! Zloka nen definovna.

  1. Portl IS KP14+ ................................................................................................................... 3

  1.1. Strun pedstaven .................................................................................................... 3

  1.2. Uivatelsk podpora ................................................................................................... 3

  1.3. Kvalifikovan certifikt (elektronick podpis) ............................................................... 4

  1.4. Poadavky na softwarov a hardwarov vybaven .......................................................... 4

  1.5. Registrace a pihlen uivatele .................................................................................. 6

  1.6. Obecn funkcionality formule dosti o podporu .......................................................12

  2. vodn obrazovka IS KP14+ - Nstnka .............................................................................14

  2.1. Komunikace .............................................................................................................14

  2.2. Informace o pihlen ...............................................................................................24

  2.3. Profil uivatele .........................................................................................................25

  2.4. adatel ....................................................................................................................28

  2.5. Seznam vzev ..........................................................................................................29

  3. Nov dost o podporu .....................................................................................................29

  4. Zhlav dosti o podporu .................................................................................................32

  4.1. Pstup k projektu .....................................................................................................32

  4.2. Pln moci.................................................................................................................37

  4.3. Koprovat ................................................................................................................44

  4.4. Vymazat dost ........................................................................................................44

  4.5. Kontrola ..................................................................................................................45

  4.6. Finalizace ................................................................................................................46

  5. Vyplnn dosti krok za krokem ....................................................................................48

  5.1. Zloka Identifikace operace ......................................................................................48

  5.2. Zloka Projekt ........................................................................................................49

  5.3. Zloka Popis projektu ..............................................................................................50

  5.4. Zloka Specifick cle ..............................................................................................51

  5.5. Zloka Umstn ......................................................................................................52

  5.6. Zloka Clov skupina .............................................................................................53

  5.7. Zloka Subjekty projektu .........................................................................................54

  5.7.1. Zadn nevalidnch dat ...........................................................................................56

  5.7.2. Zaloen subjektu Zizovatel Obec/Zizovatel Nadzen Kraj ....................................58

  5.7.3. Funkce Kopie do profilu ........................................................................................59

 • 2

  5.8. Zloka Adresy subjektu ...........................................................................................63

  5.9. Zloka Osoby subjektu ............................................................................................64

  5.10. Zloka ty subjektu ...........................................................................................65

  5.11. Zloka Aktivity ...................................................................................................68

  5.12. Zloka Indiktory ................................................................................................70

  5.13. Zloka Rozpoet ..................................................................................................71

  5.14. Zloka Pehled zdroj financovn .........................................................................72

  5.15. Zloka Finann pln ............................................................................................73

  5.16. Zloka Kategorie intervenc ..................................................................................75

  5.17. Zloky Veejn zakzky .......................................................................................77

  5.18. Zloka Horizontln principy.................................................................................86

  5.19. Zloka estn prohlen ......................................................................................87

  5.20. Zloka Piloen dokumenty .................................................................................88

  6. Podpis a podn dosti o podporu .....................................................................................90

  6.1. een pot s elektronickm podpisem ......................................................................98

  6.2. Odvoln dosti o podporu adatelem ........................................................................98

  7. Proces schvalovn ......................................................................................................... 100

  7.1. Zpstupnn vsledku sti hodnocen ...................................................................... 100

  7.2. dost o pezkum rozhodnut ................................................................................... 102

  7.3. Vrcen dosti k doplnn v rmci kontroly pijatelnosti a formlnch nleitost ........... 108

  8. Prvn akt o poskytnut/pevodu podpory .......................................................................... 110

  8.1. Vrcen dosti k doplnn a doloen potebnch nleitost po spnm vcnm

  hodnocen ......................................................................................................................... 110

  8.2. Vydn prvnho aktu o pevodu/poskytnut podpory .................................................. 111

  8.2.1. Automatick zmna Finannho plnu po vydn PA ............................................... 113

  9. Zvr ............................................................................................................................ 114

 • 3

  1. PORTL IS KP14+

  1.1. Strun pedstaven

  dost o podporu vypluje adatel prostednictvm aplikace IS KP14+, jen je soust aplikace

  MS2014+ (monitorovac systm s nkolika moduly pro rzn typy uivatel

  adatel/pjemce/hodnotitel nebo implementan struktura OP). Modul IS KP14+ je dleitm

  nstrojem pro vypracovn dosti o podporu na vytvoenm formuli odpovdajcm

  podmnkm pslun vzvy v rmci danho programu. Prostednictvm aplikace probh

  elektronick podn dosti o podporu (podn probh vhradn prostednictvm

  elektronickho podpisu v rmci zjednoduovn a elektronizace celho procesu) a realizace

  proces jako sprva dost o podporu/projekt, jejich monitoring a administrace projekt

  (vypracovn monitorovacch zprv, dost o platbu apod. a jejich elektronick podn).

  adatel neinstaluje do potae dn program a dost o podporu vypluje pmo v okn

  internetovho prohlee.

  Aplikace IS KP14+ je dostupn na internetov adrese https://mseu.mssf.cz.

  1.2. Uivatelsk podpora

  Uivatelsk podpora technickho charakteru (technick problmy s formulem dosti,

  validace, apod.) pro registrovan uivatele se zaloenou dost do OP VVV je k dispozici

  na skupinov adrese v IS KP14+ v seznamu uivatel v tabulce Adresy podpory

  (OPVVV_adatel_Technick podpora). Podpora je poskytovna v pracovnch dnech od 9:00

  hod. do 14:00 hod.

  Pro urychlen vyzen dotazu se ji s prvnm podnm doporuuje zaslat tzv. HASH kd

  dosti. Tento kd lze nalzt v poli IDENTIFIKACE DOSTI (HASH) na zloce

  Identifikace operace na formuli dosti. Dle je teba nasdlet tuto dost na uivatelsk et

  podpory JSOPVVVX a udlit mu editorsk prva. Postup sdlen je k dispozici v kapitole

  4.1. Pokud si povaha chyby i dotazu vyd nasdlen dosti, bude o tom adatel informovn

  pracovnkem technick podpory.

  Reakn doba je 5 pracovnch dn.

  Dotazy vcnho charakteru je teba smovat na kontaktn osobu, ppadn osoby uveden

  v textu vzvy.

  https://mseu.mssf.cz/

 • 4

  1.3. Kvalifikovan certifikt (elektronick podpis)

  Pro zskn kvalifikovanho certifiktu (elektronickho podpisu) je teba se obrtit

  na akreditovanho poskytovatele certifikanch slueb.

  Pehled akreditovanch poskytovatel certifikanch slueb

of 115

Embed Size (px)
Recommended