+ All Categories
Home > Technology > Zaverecna prezentace

Zaverecna prezentace

Date post: 23-Dec-2014
Category:
Upload: drjarka
View: 619 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
 
of 38 /38
2011_02_20_NMV_Prezentace Dráberová
Transcript
Page 1: Zaverecna prezentace

2011_02_20_NMV_Prezentace Dráberová

Page 2: Zaverecna prezentace

Kurz Nové formy vzdělávání ve veřejné správě

Tento studijní předmět je věnován nejen teoretické přípravě, ale také praktickému procvičování mnoha nových metod a forem učení a učení se. Vědomosti získané v tomto kurzu mohou být dále použity v rámci podnikového vzdělávání ve veřejné správě a také pro další učení se studentů.

Důležitým a efektivním prvkem tohoto kurzu je uplatňování metod nových teorií učení. Důležitým prvkem celého kurzu je aktivní páce a účast studentů, kteří napomáhají online kurz dotvářet během jeho celého průběhu.

Cíle předmětu

Povinnosti studenta

Page 3: Zaverecna prezentace

Úkoly v kurzu

Page 4: Zaverecna prezentace

1. Splnění všech úkolů v základním Moodle kurzu

založila jsem si své osobní digitální portfolio Dig-I-Port DRÁBEROVÁ Jarmila

a vytvořila jsem si na zde svůj osobní profil DRÁBEROVÁ Jarmila PLE

v rámci plnění úkolů jsem si nastudovala základní pojmy a vytvořila jejich stránky

jednotlivé stránky jsem postupně doplňovala a upravovala

Moje první kroky na „Digi“ mi daly celkem zabrat, protože to pro mě bylo něco úplně nového, ale s odstupem času mohu říct, že získané zkušenosti určitě využiji i v budoucnosti. Mimo jiné jsem se naučila vytvářet stránky, vytvářet prostředí pro učení se a odkazy na webové stránky.

Page 5: Zaverecna prezentace

Úkol č. 1: Studuj důležité pojmy, zapisuj na wiki do společného i osobního prostoru, zde dokládej svou práci

Page 6: Zaverecna prezentace

Úkol č. 1 - pokračování

Page 7: Zaverecna prezentace

Úkol č. 2: Založ si svůj osobní profil na wiki a zde v úkolu vlož odkaz na jeho stránku

Page 8: Zaverecna prezentace

Úkol č. 3: Založ a postupně zdokonaluj své Osobní digitální portfolio, zejména jeho část

PLE

Page 9: Zaverecna prezentace

Úkol č. 4: Zde odevzdej první report, jak na svém Dig-I- Portu studuješ povinné webové nástroje vhodné ke studiu

Page 10: Zaverecna prezentace

Úkol č. 5: Zde odevzdej závěrečný report, jak jsi na svém Dig-I-Portu prostudoval a procvičil povinné webové nástroje vhodné ke studiu

Page 11: Zaverecna prezentace

Úkol č. 5 - pokračování

Page 12: Zaverecna prezentace

Úkol č. 6: Učení se v netutorovaném online kurzu EU Woman

Page 13: Zaverecna prezentace

EU Woman – online kurz

tento online kurz byl vytvořen zejména pro ženy, které mají chuť a hlavně odvahu začít podnikat

kurz je přehledně zpracován a rozdělen do jednotlivých témat

prostudování jednotlivých témat může pomoci zodpovědět na otázky jak, kdy, kde a třeba i s kým podnikat

zajímavým prvkem kurzu jsou zkušenosti s podnikáním popsané ženami – podnikatelkami

součástí kurzu jsou také testy a cvičení, kde si mohu své získané znalosti ověřit

kurz má také svou diskusi, kam jsem i já přidala svůj příspěvek

i když je kurz celkově obsáhlý, přece jen je realita trochu odlišná a podnikání je vlastně také takový „kurz“, který jeho účastníci tvoří za pochodu

Page 14: Zaverecna prezentace

Úkol č. 7: Učení se tvorbou a sdílením příkladů dobré praxe – ICT Bridges

Page 15: Zaverecna prezentace

Úkol č. 7 - pokračování

Page 16: Zaverecna prezentace

ICT Bridges

člověk si nikdy neuvědomí, co má, dokud se nesetká s lidmi, kterým to něco chybí

jedná se o mezinárodní projekt, který napomáhá využívání informačních a komunikačních technologií při překonávání překážek handicapovaným lidem

účastníci projektu přispívají svými triky, které pak mohou sloužit jako návod a pomůcka pro ostatní účastníky

já osobně jsem se začetla do mnoha životních příběhů a následně jsem vložila komentář k jednomu vybranému příběhu

také jsem přispěla svým trikem, který může pomoci i ostatním

Page 17: Zaverecna prezentace

Úkol č. 8: Evidence práce učitele ve svém online kurzu NMV (podrobnější popis v bodě č. 3 – Já jako učitel týmu č.6)

Page 18: Zaverecna prezentace

Úkol č. 8 - pokračování

Page 19: Zaverecna prezentace

Úkol č. 9: Evidence plnění úkolů mého učitele (podrobnější popis v bodě č. 3 – Já

jako učitel týmu č.4)

Page 20: Zaverecna prezentace

Úkol č. 10: Závěrečná prezentace osobní práce studenta a jeho práce v týmu

Page 21: Zaverecna prezentace

2. Splnění všech úkolů v PLE

jako první krok jsem si založila své PLE, kde jsem postupně přidávala jednotlivá nová témata

toto prostředí mohu používat k zaznamenávání a ukládání různých úkolů, užitečných odkazů atd.

postupně jsem zpracovala všech 16 povinných nástrojů k prostudování, které jsem seřadila a průběžně doplňovala

svým příspěvkem jsem přispěla také do společných témat

na následujících stránkách prezentace je pár ukázek mé práce

Při postupné práci s jednotlivými nástroji jsem zjišťovala, kolik toho ještě neznám a jak moc si mohu občas ulehčit práci. Jsem ráda, že jsem se všechny nástroje naučila sama používat a že jsem si vytvořila i své vlastní prostředí.

Page 22: Zaverecna prezentace

DRÁBEROVÁ Jarmila PLE

Page 23: Zaverecna prezentace

DRÁBEROVÁ Jarmila 11. Google dokumenty: 5. Formulář

Statistický formulář

Page 24: Zaverecna prezentace

DRÁBEROVÁ Jarmila 12. iGoogle

Page 25: Zaverecna prezentace

DRÁBEROVÁ Jarmila 15. Myšlenkové mapy

Page 27: Zaverecna prezentace

Společná práce týmu Clever Girls

postupně jsme společně vytvořily kurz v LMS

Moodle prostředí

každá jsme vypracovala jedno teoretické a

dvě praktická témata

k jednotlivým tématům jsme zadaly úkoly pro

tým č. 6

souběžně jsme plnily úkoly z kurzu Kopretin

společnou práci a některé problémy jsme

řešily pomocí stránek TLE a našich osobních

PLE

Page 28: Zaverecna prezentace

Já, jako učitel týmu č. 6

• vypracovala jsem 3 témata: myšlenkové mapy, Google: překladač, Google: fotografie

• vyzkoušela jsem si vypracovávání studijních materiálů v různých formách a činnostech: kniha, word dokument, Google: dokument, anketa, atd.

• mnou zadané úkoly splnily studentky týmu č. 6 rychle a správně, za což jim děkuji

• všechny úkoly splnily studentky správně dle zadání, ale bohužel ne včas

Poprvé jsem si mohla i já vyzkoušet roli učitele, což byl další přínos celého kurzu.

      

Page 29: Zaverecna prezentace

Myšlenkové mapy – teoretické téma

Zadání úkolu:Vytvořte podle vámi zvoleného softwaru myšlenkovou mapu. Tuto mapu uložte do wordu, připište vlastní názor, jak vám může myšlenková mapa pomoci a vložte ji zde. Splněním tohoto úkolu se seznámíte s tvorbou myšlenkových map a naučíte se sami myšlenkové mapy tvořit.

Cíl úkolu:Cílem úkolu je seznámení studenta s programem na tvoření myšlenkové mapy a získání zkušeností s tvorbou myšlenkových map. Po nastudování problematiky bude student schopen demonstrovat své myšlenky a konkrétní postupy. Své znalosti bude moci využít při řešení konkrétních úkolů.

Page 30: Zaverecna prezentace

Google překladač – praktické téma

Zadání úkolu:Vyhledejte si článek na vámi vybrané téma, délka minimálně 20 vět a přeložte ho za pomocí GOOGLE: překladače do vámi zvoleného jazyka. Překlad i s původním článkem vložte do wordu, přidejte svůj komentář týkající se práce s překladačem a odevzdejte zde. V rámci plnění úkolu si osvojíte dovednost při používání tohoto nástroje a rozšíříte si znalosti o možnostech překladů na internetu.

Cíl úkolu:Cílem úkolu je seznámení studenta s novým nástrojem a přispět k jeho znalostem o možnosti překladů cizojazyčných textů. Po splnění úkolů bude student schopen nalézt potřebné údaje a využít je pro potřebu soukromou i pracovní.

Page 31: Zaverecna prezentace

Google fotografie – praktické téma

Zadání úkolu:Na webové adrese - http://picasaweb.google.com/lh/explore vyberte 3 fotografie ze skupiny nature z "oblíbené značky". Tyto fotografie vložte do wordu, připojte Váš vlastní názor na umísťování fotografií na veřejné servery a odevzdejte zde, odpovězte také na anketu, která je součástí tohoto tématu. Splněním úkolu se student seznámí s možností vyhledávání fotografií a s webovými alby.

Cíl úkolu:Cílem úkolu je rozšíření znalostí studenta týkajících se vyhledávání a ukládání fotografií a práce s nimi a také osvojení si práce s novým softwarem, tak aby získané znalosti student mohl využívat při ilustrování či řešení nějakého problému a aby si rozšířil povědomí o nových programech.

Page 32: Zaverecna prezentace

Já, jako žák týmu č. 4

Splnila jsem 3 + 1 úkol: 

Google: překladačYouTube Google: fotografie Google: weby 

 • úkoly byly členkami týmu č. 4 zadány srozumitelně• důležitým krokem bylo nastudování studijních materiálů a

poté splnění zadaných úkolů• Všechny úkoly jsem vypracovala v termínu a úkol Google:

weby jsem vypracovala navíc z důvodu nemožnosti kontroly odevzdaných úkolů a trochu horší komunikace mezi členkami obou týmů

Další zajímavá zkušenost: moje spolužačky jako mojí učitelé.

Page 33: Zaverecna prezentace

Google: překladač

Zadání úkolu:Přeložte 3 krátké věty z anglického jazyka nebo německého do češtiny na: http://translate.google.cz. Pomocí tlačítka PrtScr vyfoťte svůj překlad a zkopírujte. Poté uložte jako obrázek a vložte zde jako soubor.

Můj postup:Na stránkách Wikipedie jsem si našla informace o Londýnu, z těchto informací jsem část vybrala a přeložila ji za pomocí Google: překladače, který byl ovšem velmi nepřesný, takže jsem musela využít své znalosti angličtiny a také překladového slovníku na Googlu. Tento nástroj není bohužel vhodný pro lidi bez znalostí angličtiny.

Page 34: Zaverecna prezentace

YouTube

Zadání úkolu:Na stránkách Youtube.com vyhledejte klip svého oblíbeného oblíbeného zpěváka, skupiny. Zkopírujte zde odkaz na nalezený klip, a popište cca 5 větami proč se vám zpěvák, skupina apod. líbí. Díky za spolupráci. Úkol nejdříve uložte do wordu, ten později odevzdejte.

Můj postup:Na stránkách YouTube.com jsem si našla videoklip mé oblíbené skupiny. Ve wordu jsem poté vytvořila dokument, ve kterém jsem splnila všechny požadované úkoly a odevzdala ho i s odkazem na mnou vybraný videoklip.

Dnes využívám YouTube hlavně k vyhledávání různých návodů a rad.

Page 35: Zaverecna prezentace

Google: fotografie

Zadání úkolu:Vytvořte pomocí Google fotografií prezentaci na téma: Velká evropská města. Můžete si vybrat jedno velké evropské město a pomocí fotografií ho příslušně prezentovat. Práce musí obsahovat min. 3 fotografie. Další efekty záleží jen na Vaší fantazii

Můj postup:Ze stránek Google fotografie jsem si nainstalovala program Picasa, do kterého jsem si vložila všechny své fotografie. Za pomocí nástroje prezentace jsem vytvořila krátkou prezentaci na téma Řím a jeho památky, kterou jsem dala sdílet pro všechny, kteří mají odkaz. Při plnění úkolu jsem překonávala pouze překážky z důvodu seznámení se s novým nástrojem, ale dnes mohu říct, že program Picasa je celkem jednoduchý a přehledný.

Page 36: Zaverecna prezentace

Google: weby

Zadání úkolu:Vytvořte webovou stránku věnující se předmětu Nové formy vzdělávání. Můžete si zde uložit různé studijní materiály, kde budou soustředěny Vaše jakékoliv materiály ke studiu apod. Tuto stránku nechte sdílet jen pro vybrané uživatele. Jestli využijete přednastavené šablony, záleží na Vás. Úkol odevzdejte jako odkaz na stránku. V nastavení musíte změnit, aby se tento odkaz zobrazil pro uživatele, kteří mají odkaz na Vaši webovku (jako např. já )

Můj postup:Tento úkol pro mě byl asi nejtěžší, protože jsem s tvorbou webových stránek neměla dosud žádné zkušenosti. I přesto se mi úkol povedlo splnit. Věřím, že až s tímto nástrojem budu pracovat delší dobu, práce s ním mi bude určitě připadat jednodušší a určitě tento nástroj budu i více používat.

Page 37: Zaverecna prezentace

4. Vyhodnocení práce týmu

• největší přínos: společná práce a z ní vyplývající upevnění vztahů a přátelství

• největší problém: sejít se ať již fyzicky nebo prostřednictvím nějakého komunikačního nástroje, převážně Skypu 

• rozdělení témat proběhlo prostřednictvím D-I-P 

• považuji se za leadra týmu: komunikovala jsem s ostatními týmy, snažila se organizovat společná setkání, pomáhala jsem s tvorbou kurzu ostatním

• celý kurz jsme se snažily tvořit postupně a navzájem si pomáhat

Page 38: Zaverecna prezentace

5. Shrnutí mé práce v NMV

při plnění jednotlivých úkolů jsem se postupně seznámila s novými IT nástroji , o některých z nichž jsem dříve jen slyšela

úplnou novinkou pro mě byla tvorba vlastních stránek na wiki, která mi ze začátku připadala velmi obtížná, ale postupem času a s přibývajícími stránkami se mi tento nástroj začal líbit a zdál se mi jednodušší

za další, pro mě velmi užitečný nástroj, považuji Google, protože nabízí daleko více možností než seznam.cz, který jsem až do teď převážně používala

ze všech nástrojů mi jako nejužitečnější přišel Google:documents, který jsem již několikrát využila při tvorbě pracovních podkladů a také seminárních prací 

mimo jiné jsem si také připomněla své znalosti angličtiny  v budoucnu budu určitě využívat nástroje spojené s cizími jazyky,

takže Google: překladač a Google: slovník  pokud budu hodnotit kurz jako celek, musím říci, že znalosti, které

jsem postupně získávala při plnění všech úkolů, pro mne budou přínosem i do budoucna


Recommended