Home >Documents >Co evropany rozděluje a co spojuje

Co evropany rozděluje a co spojuje

Date post:16-Jan-2016
Category:
View:48 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Které přírodní podmínky považuješ za vhodné? Podívej se na obrázky a uveď typy krajin, které se v Evropě vyskytují. Ukaž na mapě oblasti jejich rozšíření. Co evropany rozděluje a co spojuje. příznivé přírodní podmínky NS částečně již vyčerpány - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:

Co evropany rozdluje a co spojuje

Co evropany rozdluje a co spojujeKter prodn podmnky povauje za vhodn?Podvej se na obrzky a uve typy krajin, kter se vEvrop vyskytuj. Uka na map oblasti jejich rozen.

Spolen znakypzniv prodn podmnkyNS sten ji vyerpnypopulace nzk porodnost, vysok stedn dlka ivota, nzk kojeneck mrtnost, vysok ivotn rove60% obyv. ve slubch, vyspl prmysl, intenzivn zemdlstv, vysoce funkn dopravaspolen historick kulturn koeny a tradice

Rozdln znakykulturn odlinosti (jazyky, nrodnosti, nboenstv)ekonomick rove kles od zpadu kvchoduModr bann = Hlavn evropsk rozvojov osa zan ve stedn Anglii, prochz Nizozemm a Belgi, dotk se severn Francie, postupuje podl Rna(vetn Por) do vcarska dle smuje do severn Itlienejvtch koncentrace obyvatelstva, finannch prostedk a prmyslu v Evrop

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended