+ All Categories
Home > Documents > New Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková...

New Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková...

Date post: 03-Sep-2020
Category:
Author: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 10 /10
VY_32_INOVACE_01_Přírodní sféra Země_43 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400
Transcript
Page 1: New Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve... · 2013. 12. 18. · VY_32_INOVACE_01_Přírodní

VY_32_INOVACE_01_Přírodní sféra Země_43

Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Page 2: New Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve... · 2013. 12. 18. · VY_32_INOVACE_01_Přírodní

Anotace

• Pomocí prezentace se žáci seznámí s úvodem učiva „PŘÍRODNÍ SFÉRA ZEMĚ“ a formou názorných ukázek si učivo lépe osvojí a zapamatují.

• Využít se dá v předmětu zeměpis, ročníku šestém. Je součástí tématického okruhu Přírodní sféry Země.

• Práce určená pro interaktivní tabule a žáci mohou pracovat přímo v programu power-point.

Page 3: New Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve... · 2013. 12. 18. · VY_32_INOVACE_01_Přírodní

Co vás napadne, když se řekne krajina?

Je toto krajina?

Je toto krajina?

Je toto krajina?

Je toto krajina?

Page 4: New Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve... · 2013. 12. 18. · VY_32_INOVACE_01_Přírodní

Krajinná sféra

sahá asi 30km nad zemský povrch(hranice ozonosféry) a několik desítek kilometrů pod zemský povrch (po Mohorovičičovu plochu nespojitosti)

Page 5: New Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve... · 2013. 12. 18. · VY_32_INOVACE_01_Přírodní

na krajinu působí:

vnější (exogenní) vlivy: vnitřní (endogenní) vlivy:

Uvedené vlivy rozdělte na vnější a vnitřní

sluneční záření

přitažlivé síly Měsíce

přitažlivé síly Slunce

teplo zemského nitra

přitažlivá síla Země

- hlavně tyto vlivy zformovaly krajinnou sféru do její současné podoby - člověk poslední dobou krajinu stále více ovlivňuje a přetváří (přírodní krajiny → kulturní krajiny)

Page 6: New Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve... · 2013. 12. 18. · VY_32_INOVACE_01_Přírodní

Členění krajinné sféry Země

• krajinnou sféru tvoří dvě základní složky:

– přírodní složka krajiny (fyzickogeografická sféra)

• živá a neživá příroda

– člověkem vytvořená složka krajiny (socioekonomická sféra)

• tvořena lidskou společností a jejími výtvory

Nakresli a popiš krajinu, ve které bude fyzickogeografická a socioekonomická sféra

Page 7: New Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve... · 2013. 12. 18. · VY_32_INOVACE_01_Přírodní

Spojte, co k sobě patří:

• litosféra • atmosféra • hydrosféra • pedosféra • biosféra

• vzdušný (plynný) obal Země

• živý obal Země

• půdní obal Země

• pevný neboli kamenný obal Země

• vodní obal Země

Page 8: New Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve... · 2013. 12. 18. · VY_32_INOVACE_01_Přírodní

Dělení socioekonomické sféry: • obyvatelstvo

• sídla

• výrobní sféra

• dopravní sféra

• nevýrobní sféra

Page 9: New Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve... · 2013. 12. 18. · VY_32_INOVACE_01_Přírodní

Citace

• Arboretum. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. SLovensko: Wikimedia Foundation, 13.3.2006 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arboretum-sk1.JPG

• The Earth seen from Apollo 17. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Wikimedia Foundation, 20.8.2006 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg

• + vlastní fotografie autorky

Page 10: New Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve... · 2013. 12. 18. · VY_32_INOVACE_01_Přírodní

KONEC


Recommended