Home >Spiritual >Romnsk½ sloh

Romnsk½ sloh

Date post:08-Dec-2014
Category:
View:17,428 times
Download:9 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
 • 1. 11.-13. STOLET Romnsk sloh

2. Definice

 • Romnsk sloh je umleck sloh, kter se ve stedovku ve 11.- 13. stolet rozil ve stavitelstv a vtvarnm umn v zemch zpadn, jin a stedn Evropy. Na vchod Evropy se v t dob prosadil byzantsk styl.
 • Nzev toho umleckho slohu je odvozen od slova m = Roma (je inspirovn stavbami mskho impria). Vznik v Itlii a odtud se do Evropy. iitelem a nositelem slohu je crkev.

3. Architektura Katedrla v Pise (Itlie) 4. Charakteristick znaky

 • Tk klenba (valen - plkruh, nkdy i kov)
 • Siln, hrub opracovan zdivo
 • Podpry - siln, hmotn pile a sloupy
 • Mal okenn i dven otvory (sdruen okna)
 • Hmotnost, mal lenitost a vznosnost
 • Stavebn materil - Kmen, Cihly

5. Druhy staveb

 • Kostely:
  • Centrln kostely Rotundy
   • Jedna lo
   • Kruhov pdorys
   • Apsida polokruhov vbek
   • v nm bylo umstno knit (vtinou na
   • vchod)

Rotunda svatho Ji 6. Druhy staveb

  • Podln kostely Baziliky
   • pdorys latinskho ke
   • vce lod
   • nap. Bazilika sv. Ji
   • chr s apsidou
   • zpadn prel (ve)
   • zaklenut hlavn lodi

Bazilika sv. Ji Pdorys starokesansk baziliky 7. Druhy staveb

 • Kltery
  • samostatn hospodsk jednotka
  • d se uritm dem - regul ili ehol
  • zakldny panovnkem nebo lechtou
  • stediska vzdlanosti
 • Svtsk stavby
  • Hrady
  • Mosty
  • Mansk domy

Opatsv v Cluny 8. Romnsk klenby

 • klenba valen
 • valen klenba zpevnn klenebnmi pasy
 • klenba kov
  • vznikla kenm 2 klenebnch pol
 • zaklenut kupole

9. Romnsk sochastv a malstv EVROPA ESK ZEM A MORAVA 10. Romnsk sochastv: obecn charakteristika

 • funkce
  • en nboenskch idej
  • vzno na kostel a bohoslubu
 • znaky
  • Antirealismus a transcendentln rz
   • nezjem o prostor a plastick tvar
   • pedepsan kompozin schmata
   • tendence k plonosti a linearismu
   • zliba ve stylizaci

11. Romnsk sochastv: obecn charakteristika

 • nbhy k realismu
   • nmty z bajek a legend
 • vliv antiky
   • tendence k obnov figurlnho sochastv

12. Romnsk sochastv

 • Nmty figurlnho sochastv
  • Kristus
  • evangelist
  • Apokalypsa
  • Posledn soud
  • Spsa a zatracen
  • ivoty svtc

13. Sochastv v Itlii 14. 15. Romnsk sochastv v eskch zemch

 • Pomrn mal poet pamtek, netvo souvislou vvojovou linii
 • Druhy
   • Dekorativn sochastv
   • Figurln sochastv
 • Nejvznamnj dla
   • Biskupsk palc v Olomouci
   • Porta Coeli, Doksany
   • Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutn Hory
   • Mosteck relif, svatojisk relif
   • Kouimt lvi

16. Romnsk malstv

 • Druhy
  • nstnn
    • fresky
  • na skle vitre
   • katedrly v Chartres a Poitiers Francie
  • Deskov
   • hlavn Itlie
  • Knin
   • materil knih - pergamen z osl ke
 • Motivy
  • Kristus v Mandorle
  • vjevy ze Starho a Novho zkonu

17. Romnsk malstv - ukzky 18. Romnsk malstv - ukzky 19. Vzdoba rotundy Sv. Kateiny ve Znojm 20. Vzdoba rotundy Sv. Kateiny ve Znojm 21. Romnsk literatura v eskch zemch

 • Jazyk staroslovntina a latina
 • Nejdleitjm literrnm tvarem jsou legendy:
  • nedochovan nejstar legenda o sv. Vclavovi byla sepsna kolem roku 967 latinsky.
  • Crescente fide christiana(Kdy se ila kesansk vra, po roce 974) - rovn svatovclavsk legenda.
  • Fuit in provincia Bohemorum(Byl v zemi esk, po roce 975) - legenda o sv. Ludmile.
  • Gumpoldova legenda- zahranin text o sv. Vclavu.
  • Vita et passio sancti Venceslai et sanctae Ludmilae aviae eius(ivot a utrpen svatho Vclava a svat Ludmily, babiky jeho) t oznaovan jakoKristinova legenda .

22. Romnsk literatura v eskch zemch

 • Chronologii pinej
  • Annly
   • Poznmky na okrajch kalende
  • Kroniky
   • Kronika esk (Chronica Bohemorum )
    • Kosmas, latinsky, prza
   • Zbraslavsk kronika (Chronicon Aulae Regiae )
    • Petr itavsk

23. Dal pamtky 24. 25. 26. Basilika San Vicente Dm sv. Petra

Embed Size (px)
Recommended