+ All Categories
Home > Documents > STRUKTURA PREZENTACE

STRUKTURA PREZENTACE

Date post: 23-Jan-2016
Category:
Upload: imaran
View: 26 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
STRUKTURA PREZENTACE. Vymezení pojmu analýza tréninkových potřeb, přístup CONEO Úrovně a metody ATP Rozhraní zadavatel -dodavatel, vztahy při ATP Příklady realizací, diskuze Skupinová diskuze k příkladu ATP. PROFIL SPOLEČNOSTI CONEO. „SYSTÉM PODLOŽENÝ PRAXÍ“. - PowerPoint PPT Presentation
of 14 /14
CONEO STRUKTURA PREZENTACE 1. Vymezení pojmu analýza tréninkových potřeb, přístup CONEO 1. Úrovně a metody ATP 2. Rozhraní zadavatel -dodavatel, vztahy při ATP 3. Příklady realizací, diskuze 4. Skupinová diskuze k příkladu ATP
Transcript
Page 1: STRUKTURA PREZENTACE

CONEO

STRUKTURA PREZENTACE

1. Vymezení pojmu analýza tréninkových potřeb, přístup CONEO

1. Úrovně a metody ATP

2. Rozhraní zadavatel -dodavatel, vztahy při ATP

3. Příklady realizací, diskuze

4. Skupinová diskuze k příkladu ATP

Page 2: STRUKTURA PREZENTACE

CONEO

PROFIL SPOLEČNOSTI CONEO

„SYSTÉM PODLOŽENÝ PRAXÍ“

stálý lektorský tým znalost prostředí klienta

manažerská praxe pochopení problematiky ATP

dlouhodobé programy + spolupráce s vedením

přidaná hodnota pro manažery vzdělávání

certifikace ISO 9001:2001 (BVQI) kvalita

klientských procesů

Page 3: STRUKTURA PREZENTACE

CONEO

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

licence Belbin Expert Team Roles Systém

mezinárodně uznávaná certifikace lektorů CIPD London

Licence Ashridge Management College pro Global Management program

licence IGEOS (USA) - simulátor zvyšování efektivity týmové práce

spolupráce s Performance Consultants (UK) - výkonové koučování

spolupráce s CELEMI (Švédsko) - simulace vedení firmy

Page 4: STRUKTURA PREZENTACE

CONEO

SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP K TRÉNINKU

1. Analýzatréninkových potřeb

1. Analýzatréninkových potřeb

Skutečný výkon

2. Plán a návrh tréninku

2. Plán a návrh tréninku5. Vyhodnocení

výkonu

5. Vyhodnocení výkonu

3. Realizace tréninku

3. Realizace tréninku

4. Akční plán- transfer do praxe

4. Akční plán- transfer do praxe

Požadovaný výkon

Pro

sto

rp

ro t

rén

ink

Page 5: STRUKTURA PREZENTACE

CONEO

ANALÝZA TRÉNINKOVÝCH POTŘEB

vzdělávání jako „model deficitu“ ?vzdělávání jako „model deficitu“ ?

příprava lidí na přebírání příprava lidí na přebírání vyššívyšší úrovně odpovědnosti úrovně odpovědnosti a pravomocí ?a pravomocí ?

Analýza organizaceAnalýza organizace

Analýza pracovního místaAnalýza pracovního místa

Analýza Analýza úkoluúkolu

Analýza Analýza výkonuvýkonu jednotlivce jednotlivce

Page 6: STRUKTURA PREZENTACE

CONEO

ATP A STRUKTURA CÍLŮ

SS

MM

AA

RR

TT

SS

MM

AA

RR

TT

FORMAFORMA

VVÝSLEDKYÝSLEDKY

KKOMPETENCEOMPETENCE

AAKTIVITYKTIVITY

OBLAST CÍLŮOBLAST CÍLŮ

Page 7: STRUKTURA PREZENTACE

CONEO

ČASTÉ CHYBY V ATP

„Za trénink se ještě velmi často považuje pouze vlastní kurz a z tohoto důvodu je také za práci trenéra či metodika považována pouze příprava a vedení kurzů.

Analýza tréninkových potřeb proto může být v organizaci vnímána spíše jako periferní činnost prováděná ve volném čase než jako podstatná část efektivního tréninku.“

Page 8: STRUKTURA PREZENTACE

CONEO

ATP NA ÚROVNI ORGANIZACE(ODDĚLENÍ)

OBLASTI

METODY

dlouhodobé cíle a plánované změnymetody plánování a zadávání cílůmetody řízení procesůpráce se zdroji (hmotné, nehmotné)vedení lidí (styly vedení, metody motivace)kontrolní procesy

hodnoticí procesy (appraisal systém, finanční motivace)

interview s více vedoucími pracovníkystudium materiálůpozorování (konference, porady)benchmarking

Page 9: STRUKTURA PREZENTACE

CONEO

ATP PRACOVNÍHO MÍSTA

OBLASTI

METODY

skupina informací:- co pracovník dělá- co si pracovník myslí, že právě dělá- o čem pracovník tvrdí, že je hotovo- co si ostatní myslí, že by měl dělat- co chce vedení, aby dělal

pozorování při práci

interview s pracovníkem

interview s kolegy z jiných oddělenístudium materiálů o pracovním místědotazníky (anonymita - ?)práce podřízených, interview k systému prácebenchmarkingMystery Shoping, Consulting, Calling

Page 10: STRUKTURA PREZENTACE

CONEO

ATP ÚKOLUpříklad: výroba - operátoři, mechanici

OBLASTI

METODY

popis výkonu (indikátory)specifikace podmínek výkonu, kritické faktory

normy (specifikují přesnost,rychlost, úplnost)

rozpis (kroky) úkolu

reakce na podnět prostředí

pozorování, měření

nahrávání, vizualizace

srovnávánístudium záznamů, standardů

neformální rozhovor

Page 11: STRUKTURA PREZENTACE

CONEO

FREKVENCE?FREKVENCE? OBTÍŽNOST OBTÍŽNOST UČENÍ?UČENÍ?

VÝZNAMVÝZNAM ÚKOLU?ÚKOLU?

ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ TRÉNINKU

ZÁVĚR:ZÁVĚR:

NE

ANO

NEANO

ANOANO

ANO

NE

NENE

ANOANO

NE

NE

OPAKUJTE TRÉNINK

TRÉNUJTETRÉNUJTE

TRÉNUJTETRÉNUJTE

NETRÉNUJTENETRÉNUJTE

Page 12: STRUKTURA PREZENTACE

CONEO

ATP JEDNOTLIVCE

Development centra

Kompetenční modely

Příprava na míru ve vztahu k cílům (efektivita!)

Page 13: STRUKTURA PREZENTACE

CONEO

ČASTÉ CHYBY V ATP

chyby při rozlišení mezi přáními a potřebami pracovníků

nekritické přijímání toho, co manažeři prohlašují za potřeby

chyby v určování závislosti mezi potřebami a cíli organizace

předpoklad, že všechny oblasti lze řešit tréninkem

chyby při rozpoznání priorit tréninkových opatření

tendence hodnotit spíše minulé než budoucí potřeby

neschopnost prosadit systémová opatření vyplývající z analýzy

Page 14: STRUKTURA PREZENTACE

CONEO

ATP A ŘÍZENÍ VZTAHŮ

PERSONALISTA

DODAVATEL MANAŽER

PRACOVNÍCI

?


Recommended