Home >Economy & Finance >T½denn­ p™ehled J&T Banky (23. - 27. kv›ten 2011)

T½denn­ p™ehled J&T Banky (23. - 27. kv›ten 2011)

Date post:20-Dec-2014
Category:
View:396 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
  • 1. TDENN PEHLED23. - 27. kvten 2011 ZavracTden 3 msce Zatek roku Rok RonRon hodnota (%) (%)(%)(%)minmaxPX 1,239 -1.3 -0.21.28.2 1,1001,276CZK/EUR24.53 -0.20.02.54.2 23.9926.02CZK/USD17.130.94.910.4 20.716.2721.81PRIBOR 6M 1.56% -1bb-1bb0bb4bb 1.47%1.58%10let SD 3.75/20 3.75% -8bb -26bb -15bb-49bb3.23%4.35%Prask burzaZavrac cena Tden (%)AAA Auto 25.60.4CME371-4.8 mil KPXIndexCEZ930-1.84,0001,300ECM 35 -12.9Erste835 1.3Fortuna12910.13,0001,250KB 4,057-2.2KITD 210 1.2NWR270-4.32,0001,200Orco 228-0.7Pegas441-1.1PMCR 9,250-0.31,0001,150TEF412-1.1Unipetrol181-0.3VIG962 0.101,100 Akcie Dluhopisy29/046/0513/0520/0527/05mil. CZK 7,0779,776mil. EUR 287.9397.3Zdroj: Bloomberg BCCP, ATLANTIK FTTITULKYVHLED NA TENTO TDENPegasPo dvou tdnech relativn klidnch na makroekonomick zprvy- Vsledky za 1Q11 ve shod s odhady nabdne aktuln tden dleit udlosti, kter mohou ovlivnit obchodovn. Pokud se napln oekvn spe pozitivnch dat,- Shrnut konferennho hovoru mohl by trh reagovat kladn. Jen pipomnme, e dnes (30. 5.AAA Auto 2011) jsou zaveny trhy v USA a Velk Britnii, a obchodovn by- Vsledky za 1Q11 tud mlo bt velmi klidn, tedy pokud se neobjev neoekvan udlost.Orco Z domcch zprv vybrme spe technick data ve tvrtek 2.- Vsledky za 1Q11 ervna je posledn den s nrokem na hrubou dividendu 50CMEK/akcii u EZu (5,4% hrub div. vnos). Oekvme, e prv nrok na dividendu bude psobit podprn. Rovn vkendov- CEO prodal 50 000 akci spolenostivyjden nmeck vldy ohledn shody nad pstupemEZk jadern energetice bude psobit pozitivn. Jen pro upesnnn shoda je v ukonen provozu v souasnosti- Prodlouen odstvky 2. bloku Temelna odstavench 7-8 jadernch blocch a dle pln odklon Nmecka- Odhad rstu cen elektiny v r. 2012od jdra do roku 2022. Nmeck parlament by ml o jadern- Nmecko definitivn opust jadernou energii do r.energetick politice rozhodovat 6. ervna.2022 Z technickch dat jet pipomeneme ptek (3. ervna), kdy se naposledy obchoduje Fortuna s nrokem na hrubouNWRdividendu 0,3 EUR (5,7% hrub div. vnos). Rovn zde- Produkce oceli za dubenoekvme pozitivn posun s podporou situace kolem Sazky,Fortunakde snahy ohledn ukonen fungovn napomhaj prv Fortun v rozjezdu jej nov loterijn innosti.- Soud poslal Sazku do konkurzu Z makroekonomickch udlost bude tden napchovn dleitmi- Valn hromada schvlila dividendu 0,3 EUR na daty v USA. Za nejvznamnj povaujeme pten msnakciidata o zamstnanosti. Oekvn jsou nastavena na tvorbu 190ECMtis. novch pracovnch mst (244 tis. min. msc) a relativn mru nezamstnanosti na rovni 8,9 % z 9,0 %. Dle se bude sledovat- Soud rozhodl o padkutern spotebitelsk dvra (oek 66,5 z 65,4 bod), tvrten prmyslov objednvky (-0,9 z +3,0%) a pten ISM slueb (54 z 52,8 bod). Celkov jsou oekvn spe lehce pozitivn naklonna.

2. AKCIOV TRH PRASK BURZAZPRVY Z TRHUUplynul tden se nesl ve znamen volatility, kdy po pomrn silnch vprodejch z potku tdne se naopak ke koncidostavila jist stabilizace. Dvodem byla spe lehce hor data z americk a nsk ekonomiky a situace kolem eckhodluhu. Index PX zakonil tden na rovni 1239 bod, co pedstavovalo pokles o 1,3 % t/t. Investoi sledovaliekonomick data z ny (HSBC index zpracovatelskho prmyslu), kter poukazuj na zen chladnut tamn ekonomikyv souvislosti se snahou centrln banky tlumit inflan tlaky. Rovn data z americk ekonomiky (prmyslov, tdenn data znezamstnanosti i revize HDP za 1Q) mnoho optimismu nepinesla.Nejvce rostouc akci tdne byla Fortuna (+10,1 %, 129 K). Na titulu se pozitivn projevuje dn kolem Sazky, kterumouje snadnj a potenciln spnj start nov loterie, kterou Fortuna zahj v brzk dob (druh polovinaervence). Naopak nejvce klesajcm titulem bylo optovn ECM (-12,9 %, 35 K). Nad spolenost byl vyhlenpadek a od stedy do tvrtka bylo obchodovn s emis pozastaveno. Oekvme, e po pokryt tzv. krtkch (short)pozic dojde k postupnmu obnoven tlaku na ni cenov hodnoty. Zavrac Tden 3 msce Zatek RokRonRon Indexcena (%) (%) roku (%)(%) minmax PX (esk republika)1,239 -1.3 -0.21.28.21,1001,276 ATX (Rakousko)2,747 -0.8 -5.8 -5.413.4 2,2173,001 WIG 20 (Polsko) 2,867 1.3 8.04.019.7 2,2712,933 BUX (Maarsko) 23,059 1.9 2.28.34.920,221 24,451 Euro Stoxx50 (Eurozna) 2,819 -1.2 -5.50.47.62,5083,068 Dow Jones (USA)12,442 -0.61.97.521.3 9,68612,811 S&P500 (USA)1,331 -0.21.25.820.7 1,0231,364 Nasdaq (USA)2,797 -0.21.55.022.8 2,0922,874OZNMEN VSLEDKY HOSPODAENPegas NonwovensPegas Nonwovens reportoval minul tvrtek vsledky za 1Q11, kter jsou ve shod s trnm konsensem. Trbyspolenosti za 1Q11 jsou 41 mil. EUR (+ 19,2 % r/r) a jsou v souladu s konsensem trhu i nam odhadem. I pes mrnpokles objem proti na projekci se vnosy zvily hlavn dky vym cenm produkce, kter vychzej z rostoucchcenovch rovn materilu (polymer). Provozn zisk ped odpisy EBITDA 8,3 mil. EUR (-6,6 % r/r) je mrn ni (-1,4 %)ne oekvn. Prodlouenm ivotnosti vrobnch aktiv se snily odpisy na 2,1 mil. EUR (cca 4 mil. EUR v pedchozchtvrtletch), zatmco my jsme odhadovali 2,5 mil. EUR. Provozn zisk EBIT tak meziron vzrost o 28,9 % na 6,1 mil.EUR a je o 4,6 % lep ne konsensus i n odhad. Pozitivn vliv finannch poloek je dky posilovn koruny vi euru.ist zisk oznmila spolenost ve vi 6,4 mil. EUR (-16,5 % r/r), za konsensem o 4,6 %. Dvodem mrn horhoistho zisku v porovnn s odhady je vy da z pjm. Aktuln hodnota je 1,2 mil. EUR, zatmco v naich odhadechjsme potali s stkou 0,9 mil. EUR. Meziron pokles istho zisku jde na vrub velmi vysokho pozitivnho FX zasrovnateln obdob pedchozho roku. Management spolenosti potvrdil vhled na celoron nrst EBITDA v rozmez 2 7 %. Celkov hodnotme zveejnn vsledky neutrln.tis. EUR 1Q111Q10 r/rkons.rozdl J&T rozdlTrby41 01734 39919,2% 40 600 1,0%41 010 0,0%EBITDA 8 255 8 837 -6,6% 8 370-1,4% 8 372-1,4%EBIT 6 141 4 763 28,9% 5 8704,6%5 8724,6%ist zisk 6 384 7 650 -16,5%6 690-4,6% 6 729-5,1%Zdroj: Pegas Nonwovens, J&T Banka, ReutersHlavn body konferennho hovoru: Veden Pegasu opt potvrdilo celoron cl na rst EBITDA v rozmez 2-7 % (pravdpodobn ble nimu konci uvedenho intervalu). Vysok ceny polymer ovlivn vsledky i v 2Q11. V druh polovin roku se oekv mrn pokles. Oekv se, e nov vrobn linka, kter by mla bt uvedena do provozu ve 3Q11, pispje k ronmu vkonu 5 tisci tunami vrobk (n odhad 6 tisc tun). Dividendov politika spolenosti je beze zmn, vce informac by mlo bt zveejnno v srpnu. 3. AKCIOV TRH PRASK BURZA Co se tk potenciln expanze Pegasu, tak rozhodnut oznm veden spolenosti podle pedchozch indikac do konce 2Q11. Vzhledem k tomu, e Pegas nejedn o M&A, mohlo by se jednat o investici do novch vrobnch kapacit. S nejvt pravdpodobnost mimo EU.Konferenn hovor nepinesl dn nov informace.ZPRVY ZE SPOLENOSTOrcoSpolenost Orco Property Group minul tvrtek po zvru obchodovn zveejnila hospodsk vsledky za 1Q11.Orku meziron klesly trby o vraznch 24 % na 39,1 mil. EUR, co spolenost vysvtlila odklonem od rezidennhotrhu, kter uskuteuje od loskho roku. Spolenosti se pesto podailo zvit provozn zisk (+8 % meziron) dkyvymu zisku z prodeje nemovitost i dky vrazn nim ztrtm z pecenn v rezidennm segmentu. Spolenost pakzejmna dky snen finann ztrt vykzala meziron ni istou ztrtu -4,4 mil. EUR (-15,6 mil. EUR v 1Q10).Orco uvedlo, e v r. 2011 oekv celkov trby ve vi 340 370 mil. EUR, tj. v prmru mrn ni ne pvodnavizovan cl 350 370 mil. EUR. Vsledky hodnotme neutrln.IFRS, kons. (mil. EUR)1Q11 r/r 1Q10Trby 39,1 -24% 51,5Provozn vsledek5,48% 5,0Finann vsledek-6,6 --25,7Zisk ped zdannm -1,1 --20,7ist zisk/ztrta-4,4 --15,6Zdroj: Orco Property GroupAAA AutoSpolenost AAA Auto minul tvrtek zveejnila vsledky za 1. kvartl r. 2011, kter pinesly meziron zlepen navech rovnch. Trby skupiny vzrostly meziron o 61 % na 63 mil. EUR, co u naznaovaly pedchoz pedbndaje o prodanch potech automobil. Spolenost zaznamenala cyklickou vy jarn poptvku letos neobvykle brzy, cose projevilo i v neekan rychlm rstu nklad v 1Q. AAA Auto proto vykzaly EBITDA mari ni o 1,7 proc. bodu nev 1Q10. ist zisk inil 0,7 mil. EUR, o 45 % vce ne ped rokem.Vsledky podle ns nepinesly pekvapen, jeliko spolenost od zatku roku na msn bzi informuje o potechprodanch automobil, kter ji naznaovaly rychl meziron rst treb. Spolenost uvedla, e v poslednch mscchzaznamenv zpomalen rstov dynamiky, a odhadla meziron rst potu prodanch automobil v r. 2011 na 5 %.Vsledky hodnotme neutrln.IFRS, kons. (mil. EUR) 1Q11r/r 1Q10Trby63,3 61%39,3EBITDA2,9 17% 2,5EBITDA mare 4,6% -1,7 p.b.6,3%EBIT2,4 37% 1,7ist zisk0,7 45% 0,5Zdroj: AAA Auto Group, N.V.CMEPodle agentury Bloomberg prodal gen. editel CME Adrian Sarbu 50 000 akci spolenosti. K prodeji dolo postupnod 19. do 23. 5. za ceny 21,67 22,74 USD za akcii. Sarbu tak v souasnosti dr 2,552 mil. akci CME, co pedstavujezhruba 4 % akci spolenosti. A. Sarbu svoji drbu sniuje od loskho lta pravideln (z pvodnch 3 mil. akci postupnna souasnch 2,55 mil.) a nejde tak podle ns o pekvapivou informaci. Prodej akci managementem vak me nainvestory psobit negativn.EZPodle agentury Bloomberg prodlou EZ plnovanou odstvku druhho bloku jadern elektrrny Temeln nejmndo konce ervna. Plnovan odstvka mla trvat od 6. kvtna do 23. ervna a bude del minimln o jeden tden.Dvodem prodlouen jsou technick problmy. Elektina z jadernch zdroj je nejlevnj a EZ ji bude muset nahradit 4. AKCIOV TRH PRASK BURZAprodukc z jinch drach zdroj. Zprva je tak vodou na mln protijadern nlad, kter panuje zejmna v Nmecku aRakousku.Podle Hospodskch novin odhaduje Energetick regulan ad (ER) rst cen elektiny v ptm roce na 3,6 6% pro domcnosti a 6 8,8 % pro firmy. Podotkme, e jde zatm pouze o pedbn odhady (zejmna nen znmakapacita vroby elektiny pro pt rok). Pesnj odhady budou znmy a na konci podzimu.Nmecko definitivn opust jadern program do roku 2022, rozhodla o tom nmeck vlda. Osm jadernchelektrren, kter byly po havrii v Japonsku odstaveny, by svj provoz ji nemlo obnovit. O zastaven jadernhoprogramu do roku 2022 se spekulovalo ji del dobu a bylo nkolikrt avizovno. Podle naeho nzoru je tak trhem jiocenno konen vypnut nejstarch nuklernch elektrren (8 z celkovch 17). Zprvy hodnotme pozitivn, nicmnbyly veobecn oekvny.NWRProdukce oceli za duben na klovch trzch NWR, mezi kter pat esko, Nme

Embed Size (px)
Recommended