Home >Documents >Zv›ren konference 12. 9. 2014 Praha Jaroslava  ev­kov Z  Vset­n, Sychrov 97

Zv›ren konference 12. 9. 2014 Praha Jaroslava  ev­kov Z  Vset­n, Sychrov 97

Date post:03-Jan-2016
Category:
View:25 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
Závěrečná konference 12. 9. 2014 Praha Jaroslava Ševčíková ZŠ Vsetín, Sychrov 97. ZŠ Vsetín, Sychrov 97 a projekt Heuréka! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Z Vsetn, Sychrov 97 a projekt Heurka! aneb podpora badatelskch aktivit k Z vprodovdnch pedmtechZvren konference 12. 9. 2014Praha

  Jaroslava evkovZ Vsetn, Sychrov 97

 • Z Vsetn, Sychrov 97 se do projektu Heurka pihlsila jako pilotn kola ve kolnm roce 2012-2013.Od ledna 2013 jsme zaloili krouek Heurka-Sychrov, do kterho spihlsilo pes ticet k z6.-9. ronk..

 • Naim kolem vprojektu bylo 1) pilotn testovn vukovch materil2) zapojit se do badatelsk hry a pi tom si osvojit badatelsk zpsob uen.

  Nad rmec projektu jsme se zabvali mapovnm prody okol koly, ale i ternnmi vychzkami i nvtvami Muzea regionu Valasko..

 • Badatelsk hra:nejvce ns zaujalo kolo: Slunce vpohybu, kde jsme opravdu cel przdniny pozorovali zpady Slunce na kopci nad sdlitm Sychrov. Vyuili jsme ktomu pomcky zprojektu - fotoapart a GPS..

 • Badatelsk hra:Tak dal badatelsk koly ns bavily, pjemn bylo veden ze strany tvrc hry, rady a nmty. Velkm pnosem pro ns bylo zvren vyhodnocen kadho badatelskho kolu..

 • Pilotn testovn:Zde jsme se zapojili opravdu aktivn, vtinu vukovch materil testovaly nejmn dv tdy, poppad jet zjmov krouky i dobrovolnci..

 • Pilotn testovn:Vukov materily jsou lenny do 10 oblast.

  .

 • Pilotn testovn:Kad oblast pak obsahuje ti sady materil skldajcch se z pracovnho listu a metodiky, e-lerningov lekce, videa, kter ale bylo dodno asto a po testovn a pak zvtinou vynikajc animace.

  .

 • Pilotn testovn:Testujc ci si velmi rychle zvykli na rozdlen a systm prce slekcemi. Preferovali samostatnou prci, pop. prci ve dvojicch u pota, protoe vukov lekce je samostatn pes e-lerning vedly. Vyzkoueli jsme i spolenou prci na lekci prostednictvm dataprojektoru, to ale nutilo ky kvzjemnmu pizpsobovn tempa a ruilo je to..

 • Pilotn testovn:Obecn kvbru tmat vjednotlivch oblastech mohu konstatovat, e nkter tmata vybran pro zpracovn byla velkm pnosem, lo pmo o uivo vsouladu sRVP, o uivo, kter jsme zahrnuli i do VP jako zkladn, napklad cel srie botanika.Jin tmata sice podle nzvu vypadala jako zkladn uivo, nicmn to tak nakonec nebylo, napklad zoologie - nzev vukovho materilu Pirozen a uml ekosystmy, ale ve-lerningov lekci se eily potravn etzce... atd (viz uitelsk dotaznky)..

 • Pilotn testovn:asto setak stalo, e pracovn list souvisel se-lerningovou lekc jen vzdlen, co bylo matouc P.: Obecn biologie (lekce-na stop zloinu) PL genetika, nebo Astronomie, Slunen soustava a ve-lerningov lekci se eilo Pro bylo Pluto zplutovno, zde potom (pro mne) vznik otzka - kde mli ci zskat zkladn informace? Pro jich vc nebylo ve-lerningov lekci?

  Nkter vukov materily obsahovaly sice zajmav, ale vysoce nadstandardn tmata, napklad Paleontologie - Absolutn a relativn men asu atd..

 • Pilotn testovn:Tak nronost poadavk na kovy znalosti a schopnosti byla na (nkdy dost vrazn) rozdln rovni. Nkter tmata mli ci problm pochopit, osobn bych je vtomto rozsahu zaadila na S, jin dokzali eit u na zklad znalost zprvnho stupn Z.To jedin bych snad vytkla, jinak hodnotm zpracovn, formu i obsah vukovch materil velmi kladn..

 • Pilotn testovn:

  Metodiky ve vztahu kpracovnm listm hodnotm tak, e jsou vdy vsouladu sPL a kvalitn zpracovan, ale ve vztahu kcelmu tmatu, nzvu vukovho materilu, nkdy neobsahuj daje, o kterch jsem pedpokldala podle nzvu, e je tam najdu.

  Animace (pod ikonou hrac kostky) se staly pravidelnou soust vuky danch tmat na na kole, a to pesto, e jsou nkdy jen hrav, jindy skuten vukov, ale vdy sed ktmatu velmi vhodn.

  Videa jsou skvlm doplkem a vdalm uvn vukovch materil se stanou jist pnosem.

  .

 • Prvky badatelsk vuky

  v rmci Badatelsk hry bylo dle mho nzoru badatelsk uen k rozvjeno kvalitn a zajmavm a pro ky atraktivnm zpsobemalev rmci vukovch materil, jednotlivch lekc, tomu tak vdy nebylo, asto nebyl dn prostor pro vysloven hypotzy, pro oven atd., napklad v metodice bylo uvedeno, e k vyslov hypotzu... ale v PL k tomu veden nebyl, take bez pmho zsahu uitele by se k bdn nedostal...

  Pesto povauji vukov lekce za pnos pro koln vuku a budu se jimi i nadle zabvat a vyuvat je..

 • Doprovodn exkurze

  Vysoce hodnotm exkurze napklad do Chlupova muzea historie Zem, kter byly na pikov rovni..

 • Dkuji za pozornostJaroslava evkovZ Vsetn, Sychrov 97

  Praha, 12. 9. 2014

  ****************

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended