Home >Documents >Anvis AVT s.r.o. Vset­n

Anvis AVT s.r.o. Vset­n

Date post:19-Mar-2016
Category:
View:70 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Anvis AVT s.r.o. Vsetín. Výrobní závod v Drnovicích. Historie společnosti. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:

Prezentace aplikace PowerPoint

Anvis AVT s.r.o. Vsetn

Vrobn zvod v Drnovicch

Historie spolenostiZakladatelem firmy Anvis AVT s.r.o. byla v roce 1995 nmeck firma WOCO s.r.o., kterou zaloil dne 15. 8. 1956 pan Franz Josef Wolf, jako zvod na zpracovn gumy a plastickch hmot. V prvnch letech sv innosti se firma soustedila na vrobu lisovanch pryovch dl pro elektrotechnick, stavebn a optick prmysl. Strategickm clem firmy vak bylo stt se vvojovm partnerem a dodavatelem pro automobilov prmysl. Od roku 1995 se datuje zaloen firmy Antivibrationstechnik s.r.o. (AVT) Drnovice.Specializace AVT nebyla ihned orientovna na produkci automobilovch komponent. Proto prvn vrobkov komponenty byly firmou AVT dodvny vrobcm bl techniky tj. praek, myek, a st sortimentu byla urena pro stavebn prmysl.Vroce 2003 zaala firma AVT produkovat ji ve vt me komponenty pro automobilov prmyslKoncem roku 2005 a vroce 2006 se do AVT Drnovice pesdlila vroba automobilovch komponent ze sestersk spolenosti ve Francii. Jedn se o mont dl pro uloen pevodovky pro platformu VW PQ35, kter pinesla cca. 8x vt obrat firmy.vroce 2007 dochz u firmy WOCO s.r.o. prodv spolenost AVT s.r.o. Drnovice finannm fondm ARQUES. Nsledn vDrnovicch vznik nov firma Anvis AVT s.r.o. Drnovice, kter je soust skupiny Anvis Group, kter psob v devti zemch svta a zkladnu m v nmeckm mst Steinau .V roce 2013 pak pevzala Anvis Group nadnrodn japonsk spolenost Tokia Rubber Industries (TRI) a tm se stv Anvis AVT soust nejvtho koncernu na svt na poli vroby antivibranch komponent do aut. Nzev spolenosti se tak rozil na Anvis AVT, member of TRI Group.

m se zabvme?Vsouasn dob firma vyrb cca. 70 druh komponent pro automobilky VW, Audi, koda, Seat, Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Nissan, PSA a dal. Varelu firmy pracuje cca 340 zamstnanc a vrobn kapacitu zajiuje 30 vstikolis, na nich je vulkanizovna nastknut guma vkovovch formch. Firma pracuje v3smnnm pracovnm reimu, kdy na jedn smn pracuje 40 zamstnanc obsluhujc vulkanizan lisy a 30 zamstnanc zajiujc 100% kontrolu kvality vrobk, balen vrobk a polotovar.Soust firmy je t hala pro mont a hala pro nstik adhezivnch prostedk na plastov a kovov vkldan dly uren k vulkanizaci. Ron obrat firmy vsouasn dob in cca 1,4 mld. K. Firma m vrobn zvod v Drnovicch / 10 km od Valaskch Klobouk /.

Adresa spolenosti: Vrobn zvod: Anvis AVT s.r.o. Vsetn Vrobn zvod Drnovice Bentky 904 Drnovice 146 755 01 Vsetn 763 25 jezd esk republika eska republika

Veobecn kontakt:anvisavt@anvisgroup.com www.anvisgroup.com+ 420 577 311 411

Personln oddlen: juher@anvisgroup.com + 420 577 311 410

KontaktyJak se k nm dostanete?Zdroj: www.google.cz/maps

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended