+ All Categories
Home > Technology > Pravidla přístupnosti prakticky

Pravidla přístupnosti prakticky

Date post: 01-Nov-2014
Category:
Upload: jiri-mzourek
View: 1,182 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
Prague ACM SIGCHI presentation from 1/15/2009 about accessibility from Adam Fendrych.
17
Pravidla přístupnosti prakticky
Transcript
Page 1: Pravidla přístupnosti prakticky

Pravidla přístupnosti prakticky

Page 2: Pravidla přístupnosti prakticky

16.1.2009Pravidla p řístupnosti prakticky 2snímek | datum | dokument |

Představení

• Adam Fendrych» Konzultant projektu Dobrý web» E-mail: [email protected]» Telefon: 244 003 337

Page 3: Pravidla přístupnosti prakticky

16.1.2009Pravidla p řístupnosti prakticky 3snímek | datum | dokument |

Pravidla p řístupnosti

• Zásady zpracování webu s ohledem na hendikepované uživatele

• V ČR je kolem 10 % osob s postižením• Od 1. 3. 2008 jsou pravidla pro systémy

veřejné správy povinná ze zákona• www.pravidla-pristupnosti.cz ,

www.pristupnost.cz

Page 4: Pravidla přístupnosti prakticky

16.1.2009Pravidla p řístupnosti prakticky 4snímek | datum | dokument |

Kapitoly pravidel p řístupnosti

• Obsah webových stránek je dostupný a čitelný» Čitelnost, nezávislost na vybavení

• Práci s webovou stránkou řídí uživatel» Žádné samovolné akce

• Informace jsou srozumitelné a p řehledné» Srozumitelnost, struktura textu

• Ovládání webu je jasné a pochopitelné» Navigace, interakce s formuláři

• Kód je technicky zp ůsobilý a strukturovaný» Sémantika, struktura kódu

• Prohlášení o p řístupnosti webových stránek

Page 5: Pravidla přístupnosti prakticky

16.1.2009Pravidla p řístupnosti prakticky 5snímek | datum | dokument |

Kdo jsou hendikepovaní uživatelé

• Zrakové postižení» Slabozrací, nevidomí, barvoslepí, dočasně omezení

• Pohybové postižení• Sluchové postižení• Alternativní HW a SW• Kognitivní poruchy

Page 6: Pravidla přístupnosti prakticky

16.1.2009Pravidla p řístupnosti prakticky 6snímek | datum | dokument |

Nevidomý uživatel – kompenza čnípomůcky

• Screen reader (ode čítač obrazovky)» Hlasový výstup

• http://www.pristupnost.cz/screen-readery/

» Hmatový výstup (Braillský řádek)• http://www.pristupnost.cz/braillske-radky/

Page 7: Pravidla přístupnosti prakticky

16.1.2009Pravidla p řístupnosti prakticky 7snímek | datum | dokument |

Příklady dopadu porušení pravidel

• Využití screen readeru NVDA• Další scren readery:

» JAWS» Hal» WinMonitor» Window-Eyes

Page 8: Pravidla přístupnosti prakticky

16.1.2009Pravidla p řístupnosti prakticky 8snímek | datum | dokument |

NVDA

• Screen-reader• Instalátor i p řenosná verze• Licence GNU GPL• Hlasový výstup eSpeak• Podpora:

» Explorer, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Adobe Reader

• http://www.nvda-project.org

Page 9: Pravidla přístupnosti prakticky

16.1.2009Pravidla p řístupnosti prakticky 9snímek | datum | dokument |

NVDA

• Virtuální prohlíže č

» Textové znázornění dokumentu

• Nejlepší podpora – Mozilla Firefox• Pohyb po stránce pomocí šipek, enteru a

klávesových zkratek» (ukázka – dobryweb.cz)

Page 10: Pravidla přístupnosti prakticky

16.1.2009Pravidla p řístupnosti prakticky 10snímek | datum | dokument |

NVDA

• Základní zkratky pro urychlení pohybu v dokumentu:» H – nadpis» L – seznam» I – položka seznamu» K – odkaz» T – tabulka» F – prvek formuláře

Page 11: Pravidla přístupnosti prakticky

16.1.2009Pravidla p řístupnosti prakticky 11snímek | datum | dokument |

Obsah webových stránek je dostupný a čitelný

• Každý netextový prvek nesoucí významovésdělení musí mít svou textovou alternativu.» http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/zlato-a-

stribro-z-danska.htm?pg=1

• Informace sd ělované pomocí skript ů musíbýt dostupné a web i bez nich ovladatelný» http://www.mustribro.cz/» http://www.cz.o2.com

Page 12: Pravidla přístupnosti prakticky

16.1.2009Pravidla p řístupnosti prakticky 12snímek | datum | dokument |

Obsah webových stránek je dostupný a čitelný

• Informace sd ělované rozmíst ěním a velikostí prvk ů musí být dostupné, i pokud uživatel tyto aspekty nedokáže vnímat» http://www.parfemy.cz

• Informace sd ělované barvou jsou dostupnéi bez barevného odlišení» https://booking.juhasz.cz/

Page 13: Pravidla přístupnosti prakticky

16.1.2009Pravidla p řístupnosti prakticky 13snímek | datum | dokument |

Práci s webovou stránkou řídí uživatel

• Načtení nové webové stránky či přesměrování musí být možné jen po aktivaci odkazu nebo po odesláníformulá ře» http://www.pristupnost.cz/soubory/refresh.html» http://google-cz.blogspot.com» http://fotbal.idnes.cz/db_fotbal.asp?online=7054655

Page 14: Pravidla přístupnosti prakticky

16.1.2009Pravidla p řístupnosti prakticky 14snímek | datum | dokument |

Informace jsou srozumitelné a přehledné

• Bloky obsahu, které se opakují na více webových stránkách daného orgánu veřejné správy, je možné p řeskočit» http://www.mzv.eu/wwwo/mzv/default.asp?ido=3&idj=1&

amb=1&ikony=False&trid=1&prsl=False

Page 15: Pravidla přístupnosti prakticky

16.1.2009Pravidla p řístupnosti prakticky 15snímek | datum | dokument |

Ovládání webu je jasné a pochopitelné

• Každá webová stránka musí mít výstižný název odpovídající jejímu obsahu» http://www.lucas.cz

• Text odkazu musí jasn ě popisovat jeho cíl» http://www.mesec.cz/aktuality/

Page 16: Pravidla přístupnosti prakticky

16.1.2009Pravidla p řístupnosti prakticky 16snímek | datum | dokument |

Kód je technicky zp ůsobilý a strukturovaný

• Prvky tvo řící nadpisy a seznamy musí být korektn ě vyzna čeny» http://datarecovery.eu/cz/zachrana-dat-hlavni-

strana.html

• Obsah všech tabulek musí dávat smysl čtený po řádcích zleva doprava» http://portal.justice.cz/uvod/justice.aspx

Page 17: Pravidla přístupnosti prakticky

16.1.2009Pravidla p řístupnosti prakticky 17snímek | datum | dokument |

Na shledanou

• Adam Fendrych» [email protected]» 244 003 337

• Dobrý web» http://www.dobryweb.cz» [email protected]» 244 003 110


Recommended