Home >Documents >SAR System CZ

SAR System CZ

Date post:19-Jul-2015
Category:
View:680 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:

Slide 1

SAR System CZ

www.portal.sarsystem.czwww.saris.sarsystem.cz20.5.20101SAR System CZProjekt informanho portlu a systmu pro SAR sloky IZS

Rd bych vm v krtkosti pedstavil tento projekt a zamyslel se i nad vznamemi informac nejen pro ptrac a zchrann akce.

Tento projekt je vlastn o vyuit novch technologi a aplikac pro SAR.1Kdo a Pro20.5.20102SAR System CZ

Projekt vznikl na Kabinetu informanch studi a knihovnictv Filozofick fakulty Masarykovy univerzity. Knihovnci? Filozofie? Co maj spolenho sptracmi a zchranmi akcemi nato se zchrannou kynologi?

Knihovnk vedm plti se hrabe vzaprenm archivu, a e by najednou chtl eit hledn lid? Nebo se to zrodilo vchorm mozku filozof, kte e byt a nebyt?

Ztohoto pohledu nemaj spolenho nic, ale poj je pojem informace!

Knihovnci:GoogleASPIExpertn systmy (Biologie, KPR)2InformaceVlastnost hmotn reality bt uspodn a jej schopnost uspodvat (forma existence hmoty vedle prostoru, asu a pohybu)

esk filozof Ji Zeman, nar. 192620.5.20103SAR System CZVlastnost hmotn reality bt uspodn a jej schopnost uspodvat (forma existence hmoty vedle prostoru, asu a pohybu)

esk filozof Ji Zeman, nar. 1926

Tak to tu rozebrat nebudeme! Mj. Ji Zeman tak psob na FF MU, jmenuje se stejn jako j, ale vypad takto. To nejsem j a nen to ani zm rodiny, asi:o)3Vznam informac obecnSouasn informan spolenost:

Nedostatek informac a znalost=nedostaten odbornost

Pebytek nestrukturovanch informac =CHAOS20.5.20104SAR System CZV souasn informan spolenosti meme definovat nedostatek informac a znalost jako nedostatenou odbornost a pebytek nestrukturovanch informac jako chaos.

Profesionlov jsou ti, kte maj znalosti a jsou odbornci v dan problematice. - v souasn dob se neustle musme uit nov vci, jinak ztrcme kontakt s rychlm vvojem

Naproti tomu velk mnostv nesrukturovanch informac zpsobuje chaos a nedorozumn. - Internet nestrukturovan informace, vyhledvae nehledaj relevantn informace, krtk poloas rozpadu informac (co tam je dnes, nemus bt ztra atd.)4Internet20.5.20105SAR System CZ

Kdy jsme u toho Internetu. Asi kad zns si dnes Internet pedstav jako zkladn zdroj informac.

Vypad takto. Mm tu i animaci, jak Internet funguje. Pokud chcete, pustm.5Web (World Wide Web www)20.5.20106SAR System CZ550 bilion dokument (2001)

Exponenciln rst strnek - cca 7,3 milionu novch strnek za den (2006)

1 trilion uniktnch adres zjitno Googlem (2008)

6Deep web20.5.20107SAR System CZ

550x vce informac ne na povrchovm webuGoogle indexuje pouze 109,5 milion strnek (2009) Cel Internet ovem nememe prohlet. Zobrazme a vyhledvme pouze to, co je na na povrchovm webu.

Hlubok web (deep web) obsahuje a 550x vce informac ne na webu povrchovm, vy kvalita informac), kter vak umj pro hledvat pouze nkter vyhledvae (www.incywincy.com, turbo10.com)

Jedn se pedevm o:- databze- adrese, specializovan vyhledavae- dokumenty v jinch formtech7Pklad databze20.5.20108SAR System CZ

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters.EM-DAT : The International Disaster Database[online]. c2009 [cit. 2010-05-19]. Dostupn z WWW: .Poet prodnch katastrof podle zem: 1976-20058Sociln st20.5.20109SAR System CZ

9Facebook20.5.201010SAR System CZ

10Sdlen Web 2.020.5.201011SAR System CZ

Licence Creative Commons11Mobiln zazen20.5.201012SAR System CZ

prvn minicomputer (1960)Telefon (2008)

12Budoucnost ???20.5.201013SAR System CZ

Vize Microsoft13Koncept IP a IS pro SARInforman portl:pro ely informovn irok i odborn veejnosti

Informan systm:praktick informace vyuiteln pi zsahu20.5.201014SAR System CZPro pro SAR? Kooperace sloek, kter se astn tchto akc.

Propojen hasii bez ps nev kde je zavalen osoba, psovodi bez hasi sice najdou, ale osobu nevyprost a nepomohou j.14IP a IS20.5.201015SAR System CZ

http://www.sarsystem.czhttp://www.saris.sarsystem.cz15Vznam informac pro SARPprava:Pro a jak se uritm zpsobem pipravovatZsah:Co a jak je poteba dlat

Rozdly:Pprava prostor pro diskuziZsah na dlouh diskuze a hledn een nen as20.5.201016SAR System CZU ppravy se bavme o tom, pro a jak se vbec uritm zpsobem pipravovat. Co to nutn? Pro? Co a jak zmnil a dlat lpe?

U zsahu se distribuj informace o tom, co a jak je poteba opravdu dlat.16Informan portlShromaovn informac o SAR problematice

Informace o potebch a podmnkch zkladnch sloek IZS pro praxi

Normativy a odborn lnky

Zprvy z probhlch akc

Vzkumy a analzy

Monitoring zprv

Diskuze a nstroje pro komunitu uivatel (vnitn e-mail, propojen uivatel apod.) .... a dal ...

Informace pro laickou i odbornou veejnost20.5.201017SAR System CZPublic relation17Informan portl - design20.5.201018SAR System CZAJAX technologiePeklad Google do 52 jazykMonitoring zprv Google NewsZobrazen FacebookuDiskuzeGoogle Analytics

18Pizpsoben pro MZ20.5.201019SAR System CZ

Aplikace OSMOBI

(pizpsoben obsahu pro prohlee mobilnch komuniktor)19Informan portlZdroje informac:

Internetov informan zdrojeZkladn sloky IZSOdbornci na danou problematikuUivatel

20.5.201020SAR System CZ20Informan systm20.5.201021SAR System CZ

21Informan systmZdroje informac:

Internetov informan zdrojeZkladn sloky IZSOdbornci a velitel zsahUivatel

20.5.201022SAR System CZ22To nen veAnalytick studie

Przkumy a analzy informanch zdroj

20.5.201023SAR System CZInforman audit ptrn po poheovanch osobch v R

Informan zdroje pro koordinaci pomoci pi katastrofch velkho rozsahu

...23Dkuji za pozornost !

[email protected]@mail.muni.cz

20.5.201024SAR System CZ24

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended