Home >Sports >Sociln­ m©dia v Gambrinus lize

Sociln­ m©dia v Gambrinus lize

Date post:19-May-2015
Category:
View:2,731 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Která mužstva nejvyšší české fotbalové soutěže jsou nejlepší v komunikaci na sociálních sítích (Facebook, Twitter, YouTube)? Tato prezentace přináší analýzu využití těchto médií včetně příkladů nejlepší praxe a bodového ohodnocení sociální komunikace fotbalových klubů na základě pěti různých parametrů.
Transcript:
  • 1. Opening slide

2. 2 az 16

Embed Size (px)
Recommended