+ All Categories
Home > Documents > Vyšetření GRBAS

Vyšetření GRBAS

Date post: 07-Feb-2016
Category:
Upload: koto
View: 60 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
Vyšetření GRBAS. MUDr. Martin Kučera (1) RNDr. Marek Frič (2) ORL ambul . – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou (1) Zvukové studio – HAMU Praha (2) www. hlascentrum.cz. R - drsnost-chraplavost. Podstata drsnosti: nepravidelnosti kmitů hlasivek - PowerPoint PPT Presentation
5
Vyšetření GRBAS MUDr. Martin Kučera (1) RNDr. Marek Frič (2) ORL ambul. – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou (1) Zvukové studio – HAMU Praha (2) www.hlascentrum.cz
Transcript

Snmek 1

Vyeten GRBASMUDr. Martin Kuera (1)RNDr. Marek Fri (2)

ORL ambul. centrum lby hlasovch poruchv Rychnov nad Knnou (1)

Zvukov studio HAMU Praha (2)

www.hlascentrum.cz

1 R - drsnost-chraplavost

Podstata drsnosti: nepravidelnosti kmit hlasivek ovlivuje interharmonick prostor - rozosten harmonickch struktur - vznik interharmonickch struktur

2B - dynost (znlost)

Podstata dynosti: nedostaten glottick uzvr ovlivuje zastoupen harmonick struktur

3G-R-B-A-SA astenicita: Odpovd mal hlasov sle, nikoliv jen malmu svalovmu napt (vdech, insuficience uzvru, kmity, rezonance)

S napt: Hlas je odrazem pouit zvenho svalovho napt

Astenicita a napt nejsou protiklady

4Ncvik hodnocen GRBAS

5


Recommended