Home >Documents >WORKSHOP Úročnice | tým 1

WORKSHOP Úročnice | tým 1

Date post:02-Apr-2016
Category:
View:216 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
 • WORKSHOP ronice | tm 1 | Le Song, Dominik Csa, Monika Viov

  ronice m typick vesnick urbanismus - rozvren dom podl hlavn silnice v jedn ad po obou stranch

  Zatek a konec vesnice je vyzmezen dvma msty:A - fotbalov hit (pohyb, vzruen, vypt) a v kontrastu s nm je msto B - ,,kek (klid, vyhldka, rozjmn)

  1 - dtsk koutek |2 - sociln a technick zzem, sklad, kontejnery | 3 - prchoz ekrna | 4 - zzem hospody, wc | 5 - interir hospody | 6 - vnj zasteen prostor hospody | 7 - terasa

  1

  2 3

  4 5

  6

  7

  Pesn v ose uprostedvesnice je hasisk ndr, nves - budouc centrum

  Centrum = cl obyvatel, kter bude pitahovat dn

 • WORKSHOP ronice | tm 1 | Le Song, Dominik Csa, Monika Viov

  2. Souasn hospoda nevyhovuje pro podn velkch akc. Sezen je v blzkosti silnice. Je mimo nves, daleko od turistick stezky, prostoru konn akc apod.

  3. Pvodn hostinec je na tom pozin lpe. Ale je v soukromm vlastnictv. Navc je od prostoru nvse oddlen hlavn silnic.

  4. Dal zkouman objekt pro umstn hospody, byla ,,Pivn pohotovost. Pozin je na tom nejlpe. Nicmn Bohou (majitel) m rozjet byznys a nebude to mnit.

  9. Nov navren objekt bude poskytovat zzem, jak v dob konn akce (lut prostor), tak i v bn dny (zelen prostor). Bude obsahovat hospodu, sociln zazen, sklad, autobusouvou zastvku, zasteen venkovn posezen.

  1. Stedem nvsi prochz turistick trasa. Pot se s tm, e do budoucna turist nebudou jen prochzet, ale alespo se ve vesnici na chvli zastav. Prostor vyuvan pro podn velkch spoleenskch akc (zelen barva).

  7. Nynj podln tvar nvse je definovan pedevm stromoadm uprosted.

  5. Rozili jsem prostor pro podn akc na kor silnice. Minimln ka silnice 3. tdy je 6,5 m.

  6. Zenm silnice bude nves lpe do budoucna pstupn z budovy bval hospody. Prostor se tak sjednot.

  8. Nynj vzrostl stromy jsme nahradili novmi listnatmi stromy menho vzrstu. Alej u ndre kon nov navrenm objektem.

 • WORKSHOP ronice | tm 1 | Le Song, Dominik Csa, Monika Viov

 • WORKSHOP ronice | tm 1 | Le Song, Dominik Csa, Monika Viov

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended