Home >Documents >Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy ......

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy ......

Date post:17-Jun-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Projekt

  Vzdělávání k

  udržitelnému rozvoji pro střední školy

  Lipka - školské zařízení pro

  environmentální vzdělávání

 • Cíle projektu

   Podpořit výuku témat vzdělávání k udržitelnému

  rozvoji na SŠ

   Skrze příklady dobré praxe a jejich kvalitního zpracování

  formou metodických

  materiálů a vzdělávacích

  akcí poskytnout pedagogům snadnou

  inspiraci pro výuku

 •  Studenti SŠ (Terénní pobyty,

  korespondenční soutěž,

  pilotáže a výukové programy)

   Pedagogové SŠ (Výukové programy a pilotáže,

  modulové semináře)

   Ekopedagogové (Výukové programy, semináře

  pro ekopedagogy)

  Cílové skupiny

 • Čtyři nové výukové programy:

   Globální problémy (Mobil – co nelze vyčíst z displeje)

   Občanská angažovanost (Nenechte se zastavě(i)t!)

   Ekosystémové služby (Máme na Zemi?)

   Potraviny (100 lidí, 100 chutí)

  Využití:

   Střediska ekologické výchovy

   Učitelé SŠ

  Klíčové aktivity Výukové programy a doprovodné materiály

 • Metodické materiály

  vydávané k jednotlivým

  výukovým programům:

   Metodiky VP

   Odborné informační

  podklady k VP

   Nápadníky

   Výukové pomůcky

  Klíčové aktivity Výukové programy a doprovodné materiály

 • Semináře představují nově vzniklé VP. Tvoří je 3 části:

   Představení VP

   Reflexe proběhlého VP

   Diskuse s odborníkem – odborný vhled do tématu

  Ke každému semináři je připraven manuál (metodika) jak seminář uspořádat

  Klíčové aktivity Semináře pro ekopedagogy

 • Klíčové aktivity

  Třídenní semináře pro

  pedagogické sbory

  Nabízíme 10 modulů –

  seminářových témat:

   Témata VP

   Ekodům

   Chovy zvířat ve školách  Google maps

   Případová studie

   Regionální produkty

   Hormony ve vodě

  Modulové semináře

 •  Tři celoroční kola soutěže

   Sborníky nejzajímavějších zadání

   Sborník soutěžních zadání

   Konference pro účastníky soutěže

  Klíčové aktivity Korespondenční soutěž

 •  Víkendové pobyty

   Prázdninové expedice

   Pracovní listy

  Klíčové aktivity Terénní zážitkové pobyty

 • Výstupy a reflexe projektu Propagační materiály

 • Výstupy a reflexe projektu Výukové materiály a pomůcky

  Fotografie k výukovému programu Globální problémy

 • Výstupy a reflexe projektu Výukové materiály a pomůcky

  Fotografie k výukovému programu Globální problémy

 • Ilustrace k výukovému programu

  Občanská angažovanost

  Výstupy a reflexe projektu Výukové materiály a pomůcky

 • Výstupy a reflexe projektu Zkušenosti s realizací projektu

  Spolupráce s cílovou skupinou

   Obtížné získat zájemce z řad žáků i škol – pilotáže, modulové semináře, korespondenční soutěž

  Osvědčily se

   Drobné tipy na zpestření výuky – nápadníky,

   Dlouhodobé budování spolupráce se zapojenými školami

 • Výstupy a reflexe projektu Reflexe ze strany cílové skupiny

  Pedagogové

   Oceňují bezplatnost seminářů

   Velmi kladné hodnocení obsahu seminářů

  Přínosné:

   Seznámení s novými metodami práce a tématy

   Zažití programu z pozice žáka

  Modulové semináře:

   Účast pedagogů ze stejné školy: jedinečná příležitost

  domluvit se na propojení výuky ve svých předmětech

   Podpora realizaci průřezových témat

 • Výstupy a reflexe projektu Reflexe ze strany cílové skupiny

  Žáci

   Oceňují interaktivnost seminářů / akcí

   Oživení výuky (zajímavý

  program, noví lektoři)

   Témata a konkrétní

  informace, které výukové

  programy zpracovávají, jsou

  pro žáky v drtivé většině

  nové. Žáci je hodnotí jako

  „zajímavé a překvapivé“.

 • Výstupy a reflexe projektu Reflexe používaných výukových pomůcek

   Pozitivní ohlasy žáků i pedagogů

  na výtvarné zpracování a

  doplnění výukových pomůcek

   Pozitivní ohlasy na fotografie ve

  VP Mobil sháněné u organizací

  a fotografů po celém světě

   Pedagogové ze SŠ velmi

  oceňují, že lektoři přijedou VP

  odučit přímo na jejich školu,

  nemusí nikam dojíždět

 • Děkuji za pozornost

  Dana Nováková

  Manažerka projektu

  Lipka - školské zařízení pro environmentální

  vzdělávání

  Lipová 20, 602 00 Brno

  www.lipka.cz

  http://www.lipka.cz/

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended