Home >Recruiting & HR >BrandBakers Workshop Obsah naborove komunikace

BrandBakers Workshop Obsah naborove komunikace

Date post:17-Jul-2015
Category:
View:236 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

Atraktivn nborov komunikace

Obsah a forma nborov komunikace

2. dl srie HR marketing jako magnet na sprvn lidi19. 3. 2015Praha

1Klra a PetrPro peeme znaky?Jak pracujeme & co je pro ns dleit?Kdo pee s nmi?

PRVODCI

2vodZnaka zamstnavatele Obsah nborov komunikacePklady3 cvienZvr

CO NS DNES EK?

3

Workshopy HR marketing ztka

Znaka

Znaka nen to, co kte vy...8

...ale to, co kaj vai zamstnanci.9Znaka zamstnavatele

10DNA zamznakyPRO?CO? JAK JINAK?PRO KOHO?KAM?

11

Atraktivn nborov komunikace

Cesta k EVP (pro k vm?)Pro u vs lid pracuj ?Podle eho se kandidti rozhoduj ?Co nabz konkurence?AutentickSWOT analzaJedinenKomunikan ebkRelevantnRozhodovackritriaEVPObsahOBSAHOV MARKETING... je marketingov technika vytven a distribuovn hodnotnho, relevantnho a konzistentnho obsahu k pitaen a zskn jasn definovanch poslucha s clem zvyovat zisk z akc zkaznk. Namsto nabzen vaich produkt nebo slueb dodvte informace, kter pomhaj vaim zkaznkm init kvalifikovanj rozhodnut.15Vyhledn

Zaht

Clen

Zsah

Clen

Zsah

VERADNESFUNKCE OBSAHU

70%

Cesta zkaznka k nkupu je hotov ze 70% ve chvli, kdy do hry pichz obchodnk.

ObjevenPreferenceZvaovnNkup

OBCHODN PROCES17ZAHVN FUNGUJEspnost obchodnk "za studena"spnost obchodnk "se zahtm"X% + 63%X18

CLE OBSAHOVHO MARKETINGURelevantn

Jedinen

Autentick

Hodn sdlen

PRAVIDLA DOBRHO OBSAHU20Pestvka?Nborov komunikaceSTRUKTURA SDLENCo?Jak?Pro?STRUKTURA SDLEN

Pro = smyslJak = firemn kulturaCo = nabdkaMOTIVACE A STRUKTURA SDLENMOTIVACE A STRUKTURA SDLEN

26OBSAH NBOROV KOMUNIKACEPro - smysl:Smysl existence firmyPispn pracovn roleZajmav projekty, klientiJak pstup:Firemn kulturaHodnotov ebekPedstaven tmu lidMonosti rstuStyl veden lidTechnologie a know-howMylenky a nzoryOcenn, CSR aktivity

Co nabdka:Pedstaven firmyDvody pro s nmiBenefitn systmNborov inzertPKLADY I.Pro = smyslisifa Image Service"Fotky, videa a hudba jsou na vn. Vme, e pedstavuj jazyk, kter pekonv bariry vlidsk komunikaci.Proto pomoc nich pomhme klientm pedvat informace a vyvolvat emoce tak,jak potebuj."

Exxon MobileJsme odhodlni bt pedn svtovou petrolejskou a petrochemickou spolenost. Abychom toho doshli, musme nepetrit dosahovat skvlch finannch a provoznch vsledk, a to pi zachovn nejvyho etickho standardu.POSLN

POSLN

POSLNPROJEKTY A JEJICH PNOS

PNOS PRACOVN POZICEPKLADY II.Jak = pstupHODNOTY

HODNOTYHODNOTY

FIREMN KULTURA

38FIREMN KULTURA

39KOHO HLEDME

40KOHO HLEDME

41PRODUKTY, SLUBY, PROJEKTY

42PEDSTAVEN ZAMSTNANC

43PEDSTAVEN TMU

44AKCE A RITULY

45PRACOVN PROSTED

46MONOSTI RSTU

OSOBNOSTN/KARIRN RST48

MYLENKY A NZORY

49OCENN

50

CSR

CVIEN I.CO JE TO FIREMN KULTURA?S vznam, v nich a s jejich pomoc lovk ije, kter pijm od sv spolenosti a kter naopak pedv svm dtem.C. Geertz53STI FIREMN KULTURYSmysl, cesta, hodnoty lid vd pro, kam a jakUen se, osobn rozvoj paklie jsou lidi kl, pak jen ti nejlep vyhrvajSprvn lidi v tmu s vkonnmi blbci je tk pracovatLeadership podporujc mistrovstv a autonomii toto cel zpsobuje bav, pochvaly a odmnyFyzick prosted, kter ve me podpoitNad tm vm stoj dvra / tento pstup vyaduje maximln dvru a ta vyaduje min. otevenost, diskusi, naslouchn, respektA nad to ve pak mete postavit krsn logo a jinou barevnou hudbu.. :-)CULTURE EATS STRATEGY FOR LUNCH. Dokud vm nefunguje FK, spolyk hodn zdroj, sil a pohb mnoho dobrch npad.K emu nm to bylo dobr?

54FIREMN KULTURA

55Pjemce1Segment2Segment3Segment4SegmentVYBERTE CLOVKUPOCHOPEN ZKAZNKAPersona: vvoj

Bute osobnBute relevantnUvete zamstnavatelePopite technologieNaznate platNechtjte se kamarditNechtjte si volat

Projevte o oslovenho opravdov zjem, dodejte mu vechny potebn informace a do nieho ho nenute. Umonte mu tak se o nabdce rychle rozhodnout a vytvote pjemn dojem, kter petrv, i kdy se teba nedomluvte. Zdroj: http://www.zdrojak.cz/clanky/jak-psat-nabidky-prace-pro-vyvojare/

David Majda - vvoj

MOTIVACE ZKAZNKA59

MOTIVACE ZKAZNKA60CVIEN NA PERSNY

CVIEN II.PKLADY III.Co = nabdkaVIZE, ANEB KAM SMUJETE

PBH SPOLENOSTI

PRO PRACOVAT U NS

PRO PRACOVAT U NS 68

PRO PRACOVAT U NS 69EMPLOYER VALUE PROPOSITION

70

BENEFITY71

BENEFITY72FAQs

73NBOROV INZERT

74

NBOROV INZERT

NBOROV INZERTCVIEN III.NBOROV INZERTZadn kolu:

Napite do pipravenho formule nov nborov inzert pro vai spolenost. Ne se do toho pustte, zamyslete se prosm nad zkaznkem.RE-KAPITULACERekapitulaceVytvote obsah hodn sdlen & on-brandStrukturujte sdlen (pro -> jak -> co)Pochopte "zkaznka" a mite na clPouijte sprvnou formu

Pt? Prostedky, msta a zitek!

Dkujeme za pozornost!

[email protected]/in/klarathielova+420 605 93 15 [email protected]/in/petrhovorka1+420 602 27 10 11

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended