Home >Travel >Programprohosty

Programprohosty

Date post:05-Dec-2014
Category:
View:1,307 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
  • 1. Pruka pro hosty
  • 2. Penzion Ve Skle, Ndran 232, 357 33 Loket nad Oh Nae osobn tipy na vlet 1) P TURISTIKA: Blzk okol Lokte Svatosk skly - Chrnn prodn vtvor vznikl v Karlovarskm ulovm masvu psobenm eky Ohe s mnostvm skalnch pil, hranol a jehlan. Ke Svatoskm skalm se ve povst o zkamenlm svatebnm prvodu. Podle toho jsou - napklad enich, Nevsta, Muzikanti, Svdci. Nachz se cca 6,5 km od naeho penzionu. Restaurace Svatosk Skly. Tel.: +420 353 332 595 Provozn doba: 12:00 22:00 Vlet na ibenin Vrch - Loket byl v dvnch dobch krajskm popravm mstem. Na vrcholku nad hradem n ibenin Vrch. Je zde k vidn torzo kamennho objektu bvalho popravit s kruhovm pdorysem o prmru 4,8 m. ibenice je dky prodnmu charakteru okol velmi psobiv a asi jen tko najde u ns srovnn. K dokonalosti u chyb jen to nejdleitj - houpajc se smyka.http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
  • 3. Penzion Ve Skle, Ndran 232, 357 33 Loket nad Oh2) ZMKY A MSTSK CENTRA: Mostov Cheb Fr. Lzn Ostroh Soos -(Vildtejn) Zmek Mostov - Zmek Mostov vm nabz atmosfru plnou vzneen elegance, prosycenou histori a psobivou romantikou. Stranou od ruchu velkomst a v obklopen udrovanho parku poskytuje zmeck hotel ideln podmnky k relaxaci a doplnn energie. Otevrac doba: 11:00 18:00 Restaurace: v prostorch zmku Msto Cheb - Pro svou stavebn a architektonickou jedinenost byl prohlen roku 1981 mstskou pamtkovou rezervac. Jednou z nejkrsnjch stedoevropskch romnskch pamtek je Chebsk hrad s ernou v a dvoupatrovou kapl. Vstupn na Chebsk hrad: dospl 30 K/dti 15 K Otevrac doba: duben listopad denn Restaurace: irok vbr restaurac, kavren a bar Frantikovy Lzn - Frantikovy Lzn jsou jednm z pil tzv. "Zpadoeskho lzeskho trojhelnku". Pestoe jsou mal, jsou velmi krsn. Jejich jdrem je dnen Nrodn tda s kolondou a pavilonkem Frantikova pramene. Do dnen doby si zachovaly rz lzeskho msta z pelomu 19. a 20. stolet, kdy bylo evropsk lzestv na svm vrcholu. Restaurace: irok vbr restaurac, kavren a bar Hrad Ostroh - Romnsk ministeriln hrad z konce 12. stolet byl pozdji pestavn v gotickm a nsledn v renesannm slohu. Arel se skld z vlastnho hradu a hospodskho pedhrad s hospodskou budovou a barokn stodolou. Vstupn: dospl 60 K/dti 30 K Otevrac doba: bezen listopad denn Restaurace: v prostorch hradu SOOS - V Chebsk pnvi se nachz rozshl komplex raelinnch les, raelini a slatini s mnoha vvry minerlnch pramen, plyn a znmmi mofetami. Dky plynnm vronm je lokalita obecn znm a navtvovan. Nachz se tu rostlinn spoleenstva, kter jsou znan zachoval a vyskytuj se v nich spousty vzcnch a ohroench druh rostlin. Pro svou rozlohu a siln zamoken je zem tm neprstupn, a tak zde nachz toit mnoho druh ivoich, pedevm ptk. http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
  • 4. Penzion Ve Skle, Ndran 232, 357 33 Loket nad Oh Vildtejn - Hrad zaloen v roce 1166 v romnskm stylu. Mal a velk rytsk sl v historickm gotickm stylu - host zde mohou hodovat, nebo hrad m svou bohatou kuchyni s rytskm menu. Proto si zde kad me pipadat jako krl. Vstupn: 20 K Otevrac doba: 11:00 22:00 Restaurace: v prostorch hradu Aquaforum Frantikovy Lzn - Nov oteven vodn svt Vm nabz jedinenou monost odpoinku a uvolnn. Doporuujeme navtvit toto aquacentrum zejmna ve veernch hodinch, kdy je vodn plocha ndhern osvtlena. Kontakt: Tel.: +420 354 206 500 Otevrac doba: 09.00 - 21.00 hod. Vstupn: 2 hod. 120 K, 4 hod. 200 Khttp://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
  • 5. Penzion Ve Skle, Ndran 232, 357 33 Loket nad Oh3) CYKLISTIKA: Horn Slavkov-Krsno-Prameny-KladskKola nejsou problm: ulote si je v mstnosti od kter dostanete kl. Rozhledna Krsno - Krsensk rozhledna je jedna z nejpodivuhodnjch rozhleden v zemi. V je zajmav spirlovitm schoditm, kter neobvykle vede po vnjm obvodu ptadvacetimetrov ve. Z vyhldkov ve jsou vidt kopce Krunch hor, Doupovsk vrchy, Tepelsk vrchovina i nejvy vrcholy Slavkovskho lesa. Kladsk - Vesnika ve vce 814 m n. moem byla vystavna r. 1875 knetem Schnburgem ve stylu vcarskch devnch srub. Naun stezka kolem Kladskho rybnka s typickmi raelinitnmi porosty v sousedstv prodn rezervace Kladsk raeliny. Restaurace: Loveck zmeek Kladsk Ti ke - Ke podle povsti na hadcov skalce vztyila v roce 1859 astn rodina jako dk za uzdraven t nemocnch bratr. Polohou maj pipomnat Kalvrii, k n tak v minulosti smovala poutn proces. Dnes k nim u proces nechod, protoe v mst rostou vzcn rostliny, z nich nejvzcnj je roec kuikolist. V sousedstv se rozprostr upolnov louka, nrodn kulturn pamtka.Pronjem horskch kol Nabzme monost pronjmu kvalitnch horskch kol. Tuto slubu poskytujeCyklocentrum Vondrek Karlovy Vary, kam smrujte i Vae objednvky. Kola budou pipravena kpevzet v naem penzionu. V ppad nejasnost ns nevhejte kontaktovatTel.: +420 353 229 566N osobn TIP pro Vae cyklotrasyJ jezdm na kolo do oblasti Slavkovsk les lokalita KLADSK. Je to oblast, kter byla vojenskmzemm (raketov zkladny) a jsou tam vude asfaltky v lesch je to stejn jako na umav alenejsou tam dn lid, protoe o tto oblasti tm nikdo nev. Lokalita Kladsk je cca 900m vysoko,take proda je zde stejn jako na umav raelinov jezrka, kvtena atd. Na Kladsk najdetekrsn devn zmeek a 2x restaurace + naun stezka kolem jezera, atdKousek od Kladsk se nachz obec Prameny (jedn se o oblast, kde se st Karlovarsk vodaMagnesia). Za obc Prameny smr Nov Ves je lokalita Ti ke (nachz se zde polnov louka lut vzcn rostlinky evropsk rarita) a dle se dostanete a do Krsna, kde najdete rozhlednu vetvaru Babylonsk ve (pi dobrm poas jsou vidt a ALPY) !!! http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
  • 6. Penzion Ve Skle, Ndran 232, 357 33 Loket nad Ohhttp://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
  • 7. Penzion Ve Skle, Ndran 232, 357 33 Loket nad Oh4) Hrad-zmek a klter: Beov, Tepl Krsno Hrad a zmek Beov - Gotick hrad, kter byl renesann pestavbou obohacen kamennmi portly a nstnnmi malbami, je situovn na nejvym bod skaln ostrony. Ze zahradnch teras je malebn vhled do dol a na mstskou pamtkovou znu. Vstupn: dospl 40-80 K/dti 30-60 K Otevrac doba: bezen listopad krom pondl denn Restaurace: Restaurant U Zmku Klter Tepl - Kltern kostel Zvstovn Pn vystavn v l. 1193- 1232 jako mohutn romnsko-gotick trojlod. Vedle bohoslueb slou i koncertm duchovn hudby. Klter vlastn jednu z nejstarch a nejvznamnjch knihoven v echch. Vstupn: dospl 100 K/dti 70 K Otevrac doba: n